Vinstlyft för SBAB

Vinstlyft för SBAB

SBAB redovisar delår. Arkivbild.

ANDERS WIKLUND / TT

Ladda ner Hänts nya app här - nöje och nyheter utan betalväggar!

Den statligt ägda banken SBAB rapporterar ett räntenetto på 1 413 miljoner kronor för årets första kvartal, jämfört med 1 328 samma period året innan.

Räntenettot är vad bankerna tjänar på skillnaden mellan in- och utlåningsräntor.

Före kreditförluster lyfter vinsten till 1 027 miljoner kronor. Det kan jämföras med vinsten på 703 miljoner under motsvarande kvartal i fjol.

Den totala utlåningen ökade med 0,6 procent under kvartalet medan inlåningen ökade med 3,3 procent.

FRÅN FÖRSTASIDAN