Svantesson: Sverige behöver reformer

Svantesson: Sverige behöver reformer

Finansminister Elisabeth Svantesson (M) berättar under en pressträff att regeringen inrättar en så kallad produktivitetskommission. Den ska ledas av nationalekonomen Hans Lindblad.

Fredrik Surell/TT
Regeringen tillsätter en så kallad produktivitetskommission. Den ska ledas av nationalekonomen Hans Lindblad.
– Sverige behöver reformer för att få upp den låga tillväxten, säger finansminister Elisabeth Svantesson (M).

Ladda ner Hänts nya app här - nöje och nyheter utan betalväggar!

Hög produktivitet gör ett land rikare och skapar välstånd, fortsätter hon.

– Det är avgörande för svensk konkurrenskraft. Svensk näring är i grunden produktiv men här finns mer att göra.

Det är också angeläget att öka produktiviteten för att skapa reallöneökningar, vilket är viktigt nu när reallönerna minskar på grund av inflationen, enligt finansministern. Byggbranschen är en bransch med låg produktivitet och den är inte konkurrensutsatt på samma sätt som till exempel industrin. Även inom offentlig sektor behövs produktivitetsökningar, säger Svantesson.

Fritt mandat

Hans Lindblad har tidigare varit statssekreterare och riksgäldsdirektör. Några områden som regeringen vill att han ska titta på är kapitalbildning och investeringsklimat, utbildning och forskning samt arbetsmarknad.

– Jag har fått ett väldigt fritt mandat, säger han.

En fråga som kommissionen ska studera är hur villigt samhället är att införa ny teknik och ta till sig forskning. Då kan AI, artificiell intelligens, vara en del, enligt Lindblad.

– Hur vi tar hand om de tekniska landvinningarna är naturligtvis något som kommer att vara intressant för oss att titta på.

"Svåra frågor"

Elisabeth Svantesson (M) har tidigare avfärdat när Socialdemokraterna velat införa en priskommission för att hålla koll på matpriserna. En produktivitetskommission är dock berättigad, säger hon.

– Riktigt svåra frågor ska man ha kommissioner till.

Hon understryker vikten av att Lindblad och hans grupp inte lämnar förslag som bara blir en skrivbordsprodukt, utan att förslagen ska vara genomförbara.

Kommissionen ska lämna ett delbetänkande i maj 2024 och ett slutbetänkande i oktober 2025.

FRÅN FÖRSTASIDAN