Riksbanken oroad – alldeles för hög inflation

Riksbanken oroad – alldeles för hög inflation

Riksbankschefen Erik Thedéen och hans direktion väntas fortsätta höja styrräntan under våren. Arkivbild

Jonas Ekströmer/TT
Inflationen är alldeles för hög, konstaterade den nye riksbankschefen Erik Thedéen och de andra ledamöterna i Riksbankens direktion på det senaste räntemötet den 9 februari.

Inte minst gäller oron den underliggande inflationen – det vill säga inflationen utan effekterna av räntor och energipriser.

Ladda ner Hänts nya app här - nöje och nyheter utan betalväggar!

När det gäller den underliggande inflationen – det vill säga måttet KPIF exklusive energipriser – ser ledamöterna i direktionen ännu inga tecken på att det vänder nedåt, enligt protokollet från räntemötet.

"Mycket talar för att inflationen ska falla tillbaka i år men osäkerheten är stor och ledamöterna diskuterade om den kommer att falla tillräckligt snabbt och djupt", skriver Riksbanken i protokollet.

Svag krona gör det svårare

Kronans trendmässiga försvagning präglade också diskussionerna och där konstaterades det att "den svaga kronan gör det svårare för Riksbanken att föra tillbaka inflationen mot målet".

Räntehöjningen på 50 punkter (0,50 procentenheter) till 3 proent fattades av en enig direktion, bekräftar protokollet. Alla ledamöter stod även bakom beslutet att minska innehavet av värdepapper i stödköpsportföljen genom försäljning av statsobligationer och samtidigt erbjuda större volymer av så kallade riksbankscertifikat. Dessa åtgärder syftar till att trycka upp marknadsräntorna i Sverige.

Räntan kommer sannolikt höjas ytterligare

Alla ledamöter stod också bakom prognosen för räntan som innebär att styrräntan sannolikt kommer att höjas ytterligare under våren, tillägger banken.

Riksbankens ledamöter konstaterade samtidigt att de långsiktiga inflationsförväntningarna är stabila i närheten av inflationsmålet på 2 procent, och att arbetsmarknadens parter använder inflationsmålet som utgångspunkt i förhandlingarna om löneökningar.

"När vi återsamlas den 25 april kommer (vi) att ha tillgång till en hel del viktig ny information, vilket förhoppningsvis skingrar en del av osäkerheten vi ser nu. Bland annat kommer vi få tre nya inflationsutfall och resultaten från en ny företagsundersökning, som Riksbanken gör tre gånger per år. Förhoppningsvis har vi också en klarare bild av avtalsrörelsen, som är en nyckelfaktor för inflationsutvecklingen de kommande åren", sade den nya ledamoten Aino Buske enligt protokollet.

Den första av de tre inflationsrapporterna Buske hänvisade kom på måndagen. Den visade ett oväntat lyft för den underliggande inflationen till 8,7 procent i januari, upp från 8,4 procent i december. Analytiker hade i snitt räknat med en nedgång till 8,2 procent.

FRÅN FÖRSTASIDAN