Rekordsvag krona göder exportföretagen

22 jun, 2023 
https://image.hant.se/image.hant.se.jpg?imageId=9118290&x=0&y=0&cropw=100&croph=100&width=1318&height=687TT Nyheter
Konungariket Sveriges krona sjunker i värde. Arkivbild.
Den rekordsvaga kronan kan hjälpa exportföretag i en lågkonjunktur. Men det behövs inte nu.
– Nu producerar företagen redan allt vad de kan, den svaga kronan leder bara till ökade vinster i stället, säger Konjunkturinstitutets chef Albin Kainelainen.
Annons

Ladda ner Hänts nya app här - nöje och nyheter utan betalväggar!

Kronan slår nya bottenrekord gentemot euron nästan dagligdags. Nu kostar euron runt 11:80 kronor, en försvagning med cirka 70 öre sedan årsskiftet. För ett år sedan kostade den cirka 10:50 och vid millennieskiftet runt 8-9 kronor.

Många är experterna som spekulerar i orsakerna. KI-chefen har inget bra svar. Det finns inga reala faktorer som borde sänka kronans värde så mycket, tycker Albin Kainelainen. Sverige har en stark ekonomi relativt andra länder, det borde göra kronan starkare.

– Det är svårt att förstå, men små valutor brukar tappa i värde i svaga ekonomiska tider, säger han.

Svårt göra något

Och Kainelainen ser heller inte att varken Riksbanken eller regeringen via finanspolitiken kan göra så särskilt mycket åt detta. Det är svårt att styra pengaflödena.

– Det är väldigt svårt att göra någonting åt detta.

Totalt sett, inklusive andra valutor än euron, har kronan försvagats med sex procent mellan maj 2022 och maj i år, enligt KI.

Annons

Konsekvenserna av den svaga kronan blir högre vinster för exportföretag som får betalt i utländsk valuta, svenska varor blir billigare för utländska köpare.

Glada turister

Ofta brukar den svaga kronan målas upp som en bra krockkudde för svensk exportindustri i tider av lågkonjunktur när efterfrågan är svag. Men det behövs inte nu när företagen ändå har orderböckerna fulla, menar Albin Kainelainen. I stället pumpas vinsterna upp.

Enligt KI har företagen den högsta vinstandelen, i relation till vad som går till de anställdas löner, på väldigt många år som en följd av den svaga kronan, men den väntas nu falla när lönerna ökar.

Andra solklara vinnare är den svenska turistindustrin när utlänningar semestrar billigt i Sverige.

Men trots en del vinnare – Sverige som helhet blir fattigare och för hushållen blir det sänkt köpkraft, både på importerade varor och på utlandsresan.

– Och den svaga kronan bidrar inte positivt till inflationen, säger Albin Kainelainen.

Konjunkturinstitutet spår att kronan kommer att stärkas de kommande åren.

Annons