Regeringen: Inga pengar till kablar för havsvind

Regeringen: Inga pengar till kablar för havsvind

Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD) och klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L) går vidare med förslag om att staten inte tänker betala för kablarna till nya havsvindparker. Arkivbild.

Claudio Bresciani/TT
Staten kommer inte att betala för elkablar till havsvindparkerna, föreslår nu regeringen.
Vattenfall varnar för att det försvårar utbyggnaden till havs och att det stora projektet Kriegers flak därmed är i fara.

Ladda ner Hänts nya app här - nöje och nyheter utan betalväggar!

– Är det så att man inte hade ett livskraftigt projekt utan att man fick kostnaden för kablarna ombesörjda av surt förvärvade skattemedel ifrån svenska folket då kan man fråga sig om projektet var så livskraftigt, säger energi- och näringsminister Ebba Busch (KD) om Vattenfalls och andras kritik.

Två dagar före midsommar föreslog regeringen en ändring i en förordning med instruktion till Svenska kraftnät. Det är den myndighet och det affärsverk som ansvarar för det svenska elnätet.

Betala själva

Ändringen föreslås träda i kraft i oktober och innebär att Svenska kraftnät inte längre ska ha i uppdrag att bygga ut kablar till vindkraftsparker till havs och stå för en del av kostnaderna. Det är i stället den som bygger vindkraft där som ska stå för vad det kostar att ansluta till elnätet på land.

Statligt ägda Vattenfalls chef för affärsområdet Wind, Helene Biström, beklagar regeringens förslag att kasta om förutsättningarna.

Ställer in?

"Beskedet från regeringen väcker frågor om hur havsbaserade vindkraftparker nu ska kunna anslutas till stamnätet. Utan en snar lösning för anslutningen ser Vattenfall mycket små möjligheter att gå vidare mot ett investeringsbeslut för till exempel svenska Kriegers Flak enligt tidplan", säger hon i ett skriftligt uttalande och tillägger:

"Det finns ingen marknad i Europa så vitt vi vet där inte anslutningen är finansierad i någon form av staten. Det är rimligt att se stamnätet som en statlig angelägenhet – även till havs."

Men Ebba Busch hävdar att det handlar om att vara teknikneutral, inget kraftslag ska gynnas framför något annat. Regeringen motiverar också ändringen med att statliga pengar till kablarna skulle kunna ses som otillåtet statsstöd. Och beskedet kan inte komma som en överraskning för vindkraftsbolagen, hävdar hon.

Varit tydliga

– Vi har varit tydliga ända sedan Tidöavtalet att det här skulle komma, säger Busch.

– De här bolagen skulle begå tjänstefel om det inte repeterade kritiken – finns det möjlighet att få skattemedel så är det klart att man vill ha det, säger Busch som ofta brukar framhålla att all ny elproduktion behövs.

I promemorian med förslaget från klimat- och näringsdepartementet görs bedömningen att det kan påverka budgeten för planerade projekt och att färre blir av. Samtidigt framhåller departementet att nätkunderna på land slipper den gemensamma notan för kablarna till vindparkerna i havet.

Ebba Busch hävdar att marknaden redan har "räknat in" att staten inte tänker betala för anslutningen.

– Och vi har inte sett några tillbakadragna ansökningar, säger hon.

FRÅN FÖRSTASIDAN