Inget kristecken – arbetslösheten faller

Inget kristecken – arbetslösheten faller

Andel av arbetskraften 16-65 år. Arbetslösa i mars 2023 jämfört med mars 2022.

Anna-Lena Lindqvist
Det syns inga märkbara tecken på lågkonjunktur på jobbmarknaden.
Tvärtom – arbetslösheten faller och varslen är på en relativt stabil nivå, visar nya siffror.

Ladda ner Hänts nya app här - nöje och nyheter utan betalväggar!

Arbetslösheten föll i mars, både jämfört med månaden före och mars i fjol. I slutet av månaden var 335 000 personer, eller 6,4 procent av arbetskraften (16-65 år), inskrivna som arbetslösa på landets arbetsförmedlingar. I slutet av februari i år var motsvarande siffror 341 000 eller 6,5 procent och för ett år sedan låg arbetslösheten på 7,0 procent, enligt Arbetsförmedlingen.

"Konjunkturnedgången har ännu inte påverkat arbetslösheten i stort och det finns fortfarande ett stort behov av arbetskraft med efterfrågade kompetenser", skriver Marcus Löwing, analytiker på Arbetsförmedlingen, i en kommentar.

Färre unga utan jobb

Även antalet arbetslösa ungdomar liksom antalet långtidsarbetslösa (längre än ett år) sjunker, både jämfört med månaden före liksom mars i fjol.

Det finns också fler lediga jobb att söka via Arbetsförmedlingen, 223 000 nu i mars, jämfört med 207 000 ett år tidigare. Det är också fler än i februari.

Fler får också jobb, visar statistiken.

Inte heller antalet varsel pekar i nuläget på någon dramatisk försämring av läget på arbetsmarknaden. Visserligen ligger nivåerna högre nu än under större delen av fjolåret. I mars varslades 4 660 personer om uppsägning, klart högre än de 2 400 i mars förra året, men då under en period som låg på ovanligt låga nivåer.

Främst kommer varslen inom tillverkningsindustrin och handeln, enligt Arbetsförmedlingen.

Antal varsel per näringsgren, mars 2023
A - Jordbruk, skogsbruk och fiske 0
B - Utvinning av mineral 0
C - Tillverkning 1 025
D - Försörjning av el, gas, värme och kyla 0
E - Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 14
F - Byggverksamhet 516
G - Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 855
H - Transport och magasinering 291
I - Hotell- och restaurangverksamhet 178
J - Informations- och kommunikationsverksamhet 190
K - Finans- och försäkringsverksamhet 53
L - Fastighetsverksamhet 12
M - Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 246
N - Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 613
O - Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 0
P - Utbildning 118
Q - Vård och omsorg; sociala tjänster 424
R - Kultur, nöje och fritid 8
S - Annan serviceverksamhet 119
Totalt 4 662

Källa: Arbetsförmedlingen

FRÅN FÖRSTASIDAN