Inflationen sjunker i EU

Inflationen sjunker i EU

Ungern och premiärminister Viktor Orbán har den särklassigt högsta inflationstakten i EU just nu. Men totalt är ändå siffrorna på väg ned. Arkivfoto.

Denes Erdos/AP/TT
Inflationstakten i EU fortsätter att falla efter rekordsiffrorna i höstas.
Men i Ungern är läget fortsatt svårt.

Ladda ner Hänts nya app här - nöje och nyheter utan betalväggar!

Enligt nya samlade siffror från Eurostat låg inflationen på årsbasis i hela EU på 8,3 procent i mars, jämfört med 9,9 procent i februari. Siffran är därmed den lägsta sedan april i fjol, efter att som mest varit uppe i 11,5 procent i oktober.

Även i eurozonen går det snabbt nedåt i samma takt: till 6,9 procent i mars, jämfört med 8,5 i februari.

Sverige ligger i mitten av raden av EU-länderna, med en inflation på 8,1 procent, enligt de siffror som Eurostat räknar in för att kunna jämföra på bästa sätt.

Statistiska centralbyråns senaste svenska siffror för inflationen i mars låg annars på 10,6 procent enligt måttet KPI (konsumentprisindex), men 8,0 enligt måttet KPIF (där räntan är borträknad).

Klart högst inflation i EU i mars hade Ungern på 25,6 procent, följt av 17,2 i Lettland och 16,5 i Tjeckien.

I andra ändan fanns den lägsta inflationstakten i Luxemburg på 2,9 procent, före Spanien på 3,1 och Nederländerna på 4,5.

FRÅN FÖRSTASIDAN