Här är de viktigaste förslagen i vårbudgeten

Här är de viktigaste förslagen i vårbudgeten

Klockan 08 på måndagsmorgonen släpptes vårpropositionen och vårändringsbudgeten.

Henrik Montgomery/TT
Regeringen satsar 4 miljarder kronor i vårändringsbudgeten.
Här är de viktigaste förslagen i korthet.

Ladda ner Hänts nya app här - nöje och nyheter utan betalväggar!

Belopp i miljoner kronor.

Förlängt och höjt tillägg i bostadsbidraget till barnfamiljer: 720 mnkr.

Utökat antal platser i yrkesutbildningen: 719 mnkr.

Natoavgift och militära Natoanpassningar: 660 mnkr.

Mer pengar till Kriminalvården: 300 mnkr.

SFI för ukrainare: 100 mnkr.

Mer pengar till arbetsförmedlingen: 50 mnkr.

Höjda anslag för Säpo: 50 mnkr.

Fler familjehem för utsatta barn: 50 mnkr.

Ökat stöd till unga med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning: 27,5 mnkr.

Extra medel till Konkurrensverket: 12 mnkr.

Ökat anslag till forskning/SciLifeLab: 10 mnkr.

Ökat anslag till Spelinspektionen: 2,4 mnkr.

Ökade sjuklönekostnader: 800 mnkr.

Övriga anslagsökningar: 500 mnkr.

FRÅN FÖRSTASIDAN