Börsen lägger ned Ericsson-utredning

Börsen lägger ned Ericsson-utredning

Ericssons vd Börje Ekholm. Arkivbild.

Lars Schröder/TT
Stockholmsbörsen har lagt ned en utredning av Ericssons informationsgivning vad gäller misstänkta mutor i Irak.
Men hotet om nya böter med anledning av affärerna i Irak för telekomjätten kvarstår.

Ladda ner Hänts nya app här - nöje och nyheter utan betalväggar!

Bland investerarna på Stockholmsbörsen var reaktionen på Stockholmsbörsens besked knappt mätbar. Ericssons aktie – vars värde rasat med en fjärdedel på ett år – sjunker 0,2 procent.

Delar Ericssons bedömning

Det som Stockholmsbörsen har utrett är om Ericsson brutit mot börsens regelverk när det gäller informationsgivning. I fokus har varit om den information som fanns i en internutredning om Ericssons regelefterlevnad i Irak, som gjordes 2019, borde ha klassats som insiderinformation.

– Det börsen har kommit fram till är att innehållet i den rapporten inte utgör insiderinformation. Vi delar därför den bedömning som Ericsson gjorde vid den aktuella tidpunkten och kan därmed konstatera att Ericsson inte har brutit mot börsens regelverk, säger Christine Malmberg, chef för Nasdaq Stockholms löpande bolagsövervakning.

För Ericsson innebär beskedet att ett hot om böter med anledning av Irak-rapporten undanröjts. Men på andra sidan Atlanten pågår flera processer i samma ärende som kan kosta pengar.

Ericsson vill inte kommentera frågan utöver ett kortfattat pressmeddelande, där de berättar om Stockholmsbörsens beslut.

Det var SVT:s Uppdrag Granskning som i februari 2022 rapporterade att Ericsson kunde misstänkas för att ha mutat IS i Irak, även om det fortfarande inte har presenterats några belägg för att så ska ha skett.

Hård kritik

Ericssonledningen har sedan detta fått hård kritik. Bland annat har styrelsen och vd Börje Ekholm två år i rad nekats ansvarsfrihet av minst tio procent av Ericssonägarna.

En av kritikerna är Aktiespararnas chefsjurist Sverre Linton. Han tycker att det fortfarande går att ifrågasätta hur Ericsson har hanterat informationen och internutredningen om Irak.

– Väldigt få vet fortfarande i dag vad som faktiskt står i den rapporten. Så det är väldigt svårt att göra en bedömning av om det borde ha offentliggjorts eller inte, säger han.

Han tillägger att han tycker stora börsbolag som Ericsson borde räkna med att den typen av uppgifter förr eller senare hamnar i media – via avslöjanden eller läckor.

– Så även om de inte brutit mot regelverket kan man fråga sig om de har skött det här på ett informationsmässigt bra sätt. Hade det inte varit bättre att man hade släppt den här informationen under kontrollerade former 2019 i stället för att den skulle läcka senare och då orsaka panik, frågar han sig.

Risk för nya böter

Enligt Linton finns det trots Stockholmsbörsens beslut att skriva av ärendet kvar risk för nya böter och för skadeståndskrav med anledning av den hemliga internutredningen.

– De har nått en överenskommelse med amerikanska myndigheter. Men detta utreds fortfarande på flera håll i USA, av ett par myndigheter. Så det kan fortfarande komma konsekvenser av det här. Men det vet vi inte ännu och det kommer troligen dröja ett par år innan vi vet det, säger han.

Ericsson med vd Börje Ekholm och bolagets finanschef har dessutom stämts av en grupp amerikanska investerare. De vill ha ersättning för skadorna de fått på grund av vad de kallar vilseledande uppgifter om bolagets affärer i Irak och bolagets arbete mot mutor.

Det finns även en grupptalan mot Ericsson där drygt 500 offer för terrorbrott i Irak stämt telekomtillverkaren.

Rättad version: I en tidigare version angavs fel källa på pressmeddelandet.

FRÅN FÖRSTASIDAN