Stefan Ingves: ”Ränteutgifter man hade på 90-talet”

Stefan Ingves: ”Ränteutgifter man hade på 90-talet”

Den avgående riksbankschefen Stefan Ingves resonerar kring dagens räntehöjning på 0,75 punkter. Han menar att vi kommer närma oss ett läge där ränteutgifterna påminner om de ränteutgifter man hade på 90-talet. Men han anser att hushållen kommer att klara av räntehöjningarna.

Nästa video