Elisabeth Svantesson (M): ”Staten kommer inte kunna kompensera”

Elisabeth Svantesson (M): ”Staten kommer inte kunna kompensera”

Finansminister Elisabeth Svantesson (M) berättar om det dystra ekonomiska läget. Tre års lågkonjunktur är vad regeringen räknar med i sin nya prognos. Inflation, höga priser och energikrisen ligger till grund för lågkonjunkturen, och staten kommer inte kunna kompensera för allt. (Klippet är från 22 december 2022).

Nästa video