politik

Varningen till svenska folket: Ökad risk för bortkoppling från elnätet

Under fredagsmorgonen höll regeringen en pressträff med anledningen av energikrisen.

FOTO: Christine Olsson/TT
Under fredagens pressträff beskrev Ulf Kristersson läget som ”akut”.
Regeringen har vidtagit flera åtgärder för att elen ska räcka till, men menar att alla måste hjälpa till.
Hushåll uppmanas att minska sin elanvändning för att minska risken för borkopplingen från elnätet.
Ebba Busch (KD) ”Jag lider med alla företagare”
0:37

Efter reklamen: Ebba Busch (KD) ”Jag lider med alla företagare”

(0:37)

Slå på ljud

Under fredagsmorgonen höll regeringen en pressträff med anledningen av energikrisen. Budskapet var tydligt: alla behöver hjälpas åt.

– Nu är tiden att stötta, kraftsamla och spara, för att ta oss igenom en tid som är utomordentligt ansträngd, sa statsminister Ulf Kristersson.

I södra Sverige är läget akut eftersom elproduktionen är låg där – lägst i hela Europa. Det finns risk för att hushåll kommer att behöva kopplas bort från elnätet.

– Det är väldigt många svenskar som har sparat el av rena kostnadsskäl. Nu vill vi be svenska folket att spara el också för att minska risken för bortkopplingar, säger Kristersson.

Flera åtgärder för att stötta och kraftsamla

Från och med idag stänger flera av Sveriges kärnreaktorer ned, bland annat på grund av reparation. Detta menar Ebba Busch kommer påverka elpriserna än mer.

– Sammantaget är risken högre för än högre elpriser, och en högre risk för bortkoppling än tidigare i södra Sverige, som har än större behov av planerbar produktion, säger hon.

Ebba Busch, Ulf Kristersson, Johan Pehrson.

Ebba Busch, Ulf Kristersson, Johan Pehrson under fredagens pressträff.

FOTO: Christine Olsson/TT

Hon visar upp flera av de åtgärder som regeringen vidtagit.

– Vi har arbetat otroligt hårt sedan dag ett med att göra det vi kan för att stötta hushållen i detta svåra läge, kraftsamla för ytterligare elproduktion och ökad motståndskraft i elsystemet. Men också för att fortsätta mana till sparsamhet i det här läget, säger Busch.

En av de åtgärder de vidtagit är att ge Svenska kraftnät i uppdrag att upphandla förbrukning för att minska elkonsumtion vid höglasttimmar.

Man har också tecknat avtal med bland annat Heleneholmsverket för att få loss elproduktion, men också för att kunna bibehålla balansen. Regeringen har också lagt fram ett förslag om avskaffad avfallsförbränningsskatt.

Stöden från regeringen

I nuläget har regeringen tre olika stöd som ska delas ut till hushåll och företag. Det handlar om elprisstöd till hushåll i Södra Sverige, gasprisstöd till södra Sverige samt elprisstöd till företag. Det är fortsatt oklart när stödet till företagen ska delas ut.

FOTO: Christine Olsson/TT

FRÅN FÖRSTASIDAN