USA:s HD: Abortpiller blir kvar – för tillfället

USA:s HD: Abortpiller blir kvar – för tillfället

USA:s högsta domstol har sagt sitt och abortpiller blir kvar – för tillfället. Arkivbild.

Alex Brandon/AP/TT
USA:s högsta domstol bevarar den breda tillgången till abortpiller tills vidare, och avvisar därmed beslut från lägre instans. Tillgången till USA:s vanligaste abortmetod är därmed oförändrad fram till åtminstone nästa år.

Ladda ner Hänts nya app här - nöje och nyheter utan betalväggar!

Två av domstolens nio domare var emot beslutet, som är det största i abortfrågan som nått USA:s högsta domstol sedan förra sommarens upphävande av prejudikatet Roe mot Wade, som gjorde det möjligt för delstater att själva införa omfattande begränsningar i aborträtten eller regelrätta abortförbud.

Det nya beslutet gör att mifepriston, som varit godkänt för användande i USA av läkemedelsverket FDA sedan 2000 och använts av fem miljoner personer, får fortsätta att användas som tidigare i väntan på ett kommande domstolsbeslut i en appellationsdomstol.

Där ska framöver ett överklagande från Vita huset och läkemedelstillverkaren om ett förbud avgöras. Min regering "kommer att fortsätta att försvara FDA:s oberoende expertbemyndigande att se över, godkänna och reglera en stor mängd receptbelagda läkemedel", säger USA:s president Joe Biden i ett uttalande.

Knöliga turer

De juridiska turerna är snåriga. Fallet inleddes då en grupp abortmotståndare drivit frågan. De lämnade in en stämning i Amarillodistriktet i Texas, vilket garanterade att ärendet skulle hamna hos domaren Matthew Kacsmaryk, en abortmotståndare utnämnd av den dåvarande presidenten Donald Trump. Gruppen hävdade att läkemedlet var osäkert och att det ursprungliga FDA-godkännandet hade brister.

Kacsmaryk beslutade om ett förbud mot mifepriston, vilket var första gången en distriktsdomare upphävde ett FDA-beslut. I princip samtidigt fattade en Washingtondomare ett motsatt beslut, vilket banade väg för att frågan skulle tas upp i högre instans. USA:s regering och Vita huset meddelade direkt att Texasdomen skulle överklagas.

Kunde blivit betydande

En appellationsdomstol i New Orleans beslutade att delvis häva Texasförbudet, men med inskränkningar som att pillret måste skrivas ut av läkare och inte får förskrivas på distans för leverans per post.

Hade Texasdomen kvarstått hade det öppnat för att en mängd olika godkännanden av läkemedel från FDA hade kunnat bli föremål för domstolar.

Det är både appellationsdomstolens och Texasdomens beslut som högsta domstolen nu pausar, i väntan på appellationdomstolen går igenom överklagandena från bland annat regeringen.

"Amerikaner behöver bara titta in i sina medicinskåp för att se hur många FDA-godkända läkemedel som riskeras om lägre domstolars beslut, som bortser från FDA:s vetenskapliga omdöme, tillåts stå fast", säger vicepresident Kamala Harris i ett uttalande.

Från motståndarsidan tonar man ner betydelsen och säger att beslutet att bevara status quo är standard medan rättsprocessen har sin gilla gång.

"Vi ser fram emot ett slutgiltigt beslut i det här fallet där vi kommer att hålla FDA ansvarigt", säger rådgivaren Erik Baptist vid organisationen Alliance Defending Freedom i ett uttalande.

FRÅN FÖRSTASIDAN