Sverige kräver kompensation för dansk halvö

Sverige kräver kompensation för dansk halvö

Sex svenska myndigheter kräver kompensation för byggandet av den konstgjorda halvön. Arkivbild.

Johan Nilsson/TT
Sex svenska miljömyndigheter kräver att den danska miljöstyrelsen svarar på hur den tänker kompensera för den kommande konstgjorda halvön Lynetteholms blockering av Öresund, skriver den danska tidningen Ingeniøren.

Ladda ner Hänts nya app här - nöje och nyheter utan betalväggar!

Ett brev skickades av Naturvårdsverket, Statens geotekniska institut, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI), Trafikverket, Havs- och Vattenmyndigheten samt Länsstyrelsen i Kalmar Län.

"De svenska myndigheterna är fortfarande oroade över att Lynetteholm kan påverka flödet av vattenströmmar i Öresund, vilket kan påverka syrehalten och salthalten i Östersjön", skriver de svenska myndigheterna i brevet.

Lynetteholmhalvön ska bli en helt ny stadsdel i Köpenhamn och byggs på jordmassor som deponeras i havsbotten.

Enligt danska hydrauliska institutet beräknas halvöns blockering av Öresund utgöra 0,25 procent av vatten och saltflödet i Östersjön, skriver Ingeniøren.

"Eftersom Öresund har påverkats och kan komma att påverkas i framtiden av flera företag är det viktigt att upprätthålla en nollösning när det gäller projekt som potentiellt kan påverka rådande förhållande både i Öresund och på större avstånd", tillägger de svenska myndigheterna.

FRÅN FÖRSTASIDAN