Över 100 000 tros fly tillbaka till Sydsudan

Över 100 000 tros fly tillbaka till Sydsudan

Bild från Sudans huvudstad Khartum när konflikten bröt ut den 15 april.

Marwan Ali/AP/TT
Sydsudan är på väg att hamna i en än djupare kris.
Den väpnade konflikten i grannlandet Sudan tros nämligen tvinga över hundra tusen flyktingar att fly tillbaka till ett land där tre fjärdedelar av befolkningen redan är i behov av humanitärt stöd.

Ladda ner Hänts nya app här - nöje och nyheter utan betalväggar!

– Det här är den mest tragiska platsen jag har varit på. Det är en extrem kris, säger svenska Charlotte Hallqvist, som jobbar för FN:s flyktingorgan UNHCR vid gränsen mot Sudan.

Charlotte Hallqvist, som kom till Sydsudan för ett år sedan, säger att landet är drabbat av flera överlappande kriser. Det är klimatrelaterade katastrofer – ihärdiga översvämningar och torka – som i sin tur spär på både matbrist och lokala konflikter.

Krisen i grannlandet i norr tros nu förvärra den redan extrema kris som landet befinner sig i.

Humanitärt stöd kan stoppas

Inte nog med att över hundra tusen personer som flytt Sydsudan nu tvingas fly tillbaka igen; de norra delarna av landet – där situationen är allra svårast – är nämligen nära fullständigt beroende av matleveranser som går genom Sudan. Infrastrukturen håller inte för leveranser söderifrån.

Om krisen i Sudan förvärras står Sydsudan inför en situation där ännu fler behöver humanitärt stöd – och där transporten av detsamma blockeras.

– Om vi nu ser en sån här oplanerad tillströmning av flyktingar är vi väldigt oroliga för hur det ska påverka de här regionerna, säger Charlotte Hallqvist på UNHCR.

Flyktingorganet planerar för att det ska komma 125 000 återvändande sydsudanesiska flyktingar, och 45 000 sudanska flyktingar.

Gått 80 mil

När TT når Charlotte Hallqvist ska hon snart påbörja en sex timmar lång bilresa tillbaka till gränsövergången Renk, dit majoriteten av de sydsudanska flyktingarna tros återvända.

Hittills har 6 000 personer registrerats i den lilla staden, som ligger 80 mil söder om Sudans huvudstad Khartum – där en omfattande väpnad konflikt bröt ut lördagen den 15 april. Flera av dem tros ha gått stora delar av vägen.

Enligt UNHCR är den egentliga siffran troligen betydligt högre, och den väntas stiga till över hundra tusen. Tiotusentals personer tros ha gått över gränsen utan att registreras.

– 800 000 sydsudanesiska flyktingar befinner sig i Sudan. En fjärdedel av dem är i Khartum och har hamnat mitt i konflikten.

UNHCR prioriterar nu att få de återvändande flyktingarna att röra sig vidare in i landet.

– Det vi ser nu är att många tar sig till områden som redan är extremt hårt drabbade, säger Charlotte Hallqvist.

Flyktingkrisen i Sydsudan är den största i Afrika.

FRÅN FÖRSTASIDAN