G7: Slut för plastskräp senast 2040

G7: Slut för plastskräp senast 2040

John Kerry, USA:s klimatsändebud, skakar hand med Japans miljöminister Akihiro Nishimura i samband med mötet i Sapporo i norra Japan.

Hiro Komae/AP/TT
G7-länderna har enats om att sätta stopp för plastförorening inom medlemsländerna till år 2040. Däremot ges fortfarande inga svar om när kolkraften ska vara borta.

Ladda ner Hänts nya app här - nöje och nyheter utan betalväggar!

I ett 36 sidor långt dokument inför G7:s toppmöte i japanska Hiroshima i maj har nu planerna presenterats.

"Vi är fullt beslutsamma att få stopp på plastföroreningarna med avsikten att minska dem till noll vid 2040", skriver man i ett utlåtande.

Sedan tidigare har EU:s medlemsländer ihop med Kanada och Storbritannien enats om samma mål men det är nu första gången som övriga G7-medlemmar i form av USA, Japan och Italien är på samma linje.

G7, som består av världens sju största industrialiserade ekonomier, har årliga möten och gruppens arbete är snarare av rådgivande karaktär. Helgens inledande möte i Sapporo med medlemsländernas energi- och miljöministrar ses dock ändå som ett stort framsteg, i alla fall inom viss del av miljöarbetet.

När det gäller hur man ska hantera kolkraft och avvecklingen av kol som energikälla har dock ännu inget slutdatum nåtts. Där finns i stället en tydlig oenighet bland medlemsländerna, till exempel Japans energiproduktion kommer till en tredjedel från just kol, och landet är dessutom drivande i utvecklingen av så kallad ren kolkraft (CCT), ett kontroversiellt sätt att fortsätta satsa på fossila bränslet. Kriget i Ukraina med tillhörande energikris har också gjort att osäkerheten vuxit sig ännu större.

– Uppenbarligen skulle jag hellre sett att vi enats om ett mål att fasa ut kolkraft till 2030, säger den franska ministern för energiomställning, Agnès Pannier-Runacher.

FRÅN FÖRSTASIDAN