Dom om abortpiller överklagas av USA:s regering

Dom om abortpiller överklagas av USA:s regering

Människor demonstrerar utanför den domstol i Potter County, Texas, där det fattades beslut om att förbjuda landets vanligaste abortpiller. Arkivbild.

Justin Rex/AP/TT
Ett domstolsförbud mot ett abortpiller i USA har stoppats i högre instans.
Men USA:s regering överklagar det nya domslutet eftersom domen innebär begränsningar av pillrets användning.

Ladda ner Hänts nya app här - nöje och nyheter utan betalväggar!

Två av tre domare i en federal appellationsdomstol i New Orleans röstade för att delvis häva ett förbud som förra veckan utfärdades av en konservativ domare i en distriktsdomstol i Texas.

Abortmedlet – som i USA bland annat går under beteckningen mifepristone – får nu förskrivas av läkare i fortsättningen i enlighet med det klartecken som läkemedelsmyndigheten FDA gav år 2000.

Vissa inskränkningar

New Orleans-domslutet innebär dock vissa begränsningar. Läkemedlet bara får skrivas ut för att användas under graviditetens första sju veckor, i stället för upp till tio som det har varit hittills. Det får inte heller förskrivas på distans för leverans per post.

Beskedet från appellationsdomstolen väckte starkt missnöje hos USA:s regering som omedelbart meddelade att domen ska överklagas.

– Vi kommer att ansöka om ett akut uppskov hos Högsta domstolen för att försvara amerikaners rätt till säker och effektiv reproduktiv hälsa, säger justitieminister Merrick Garland.

Vita husets talesperson Karine Jean-Pierre är också tydlig med presidentens åsikt i den djupt polariserande frågan:

– Vi är säkra på att lagen är på vår sida och att vi kommer att segra.

Domare i Texas förbjöd

Striden gäller ett abortpiller som länge har varit tillåtet, och frågan fick stort genomslag när Texas-domaren i fastslog förbudet mot mifepristone. Det har inte skett tidigare att en distriktsdomare har upphävt FDA:s godkännande av ett läkemedel.

Fallet togs upp sedan organiserade abortmotståndare lämnat in en stämning för att försöka få till ett förbud. Samma grupp var drivande i den rättsprocess som slutade med att Högsta domstolen förra året rev upp den federala aborträtten.

Men flera rättsliga processer pågår parallellt om medlet. Kort efter beslutet i Texas kom ett motsatt beslut från en distriktsdomare i delstaten Washington, där fortsatt tillgång till läkemedlet beordrades för 17 amerikanska delstater.

FRÅN FÖRSTASIDAN