Bönder och miljöaktivister protesterar i Haag

Bönder och miljöaktivister protesterar i Haag

Uppochnedvända nederländska flaggor vajar i en park i Haag där bönder protesterar mot regeringens miljöpolitik.

Peter Dejong/AP/TT
Tusentals bönder och miljöaktivister protesterar i Haag – med traktorer som försöker ta sig in i den nederländska staden och människor som blockerar vägar.

Ladda ner Hänts nya app här - nöje och nyheter utan betalväggar!

Det rör sig om två simultana protester: å ena sidan bönder som motsätter sig regeringens planer på att minska nitratutsläpp, å andra sidan klimataktivister som försöker hindra vad de kallar statligt stöd till fossilindustrin.

På onsdag hålls landets provinsval – som indirekt väljer det nationella parlamentets överhus och på så vis kan ha en effekt på lagförslagen.

Polis uppger att de redan stoppat ett antal traktorer som rört sig mot demonstrationen i Haag – trots att staden förbjudit alla förutom två "symboliska" traktorer att delta i protesten, med hänvisning till säkerhetsproblem.

Medieuppgifter gör dock gällande att en stor traktorkonvoj är på väg mot Haag. Myndigheterna har placerat ut militärfordon i fall traktorer skulle försöka ta sig in i staden.

Samtidigt som bönderna protesterar i en park i södra delen av staden blockerar demonstranter som tillhör aktivistgruppen Extinction rebellion en större väg i centrum. Borgmästaren Jan van Zanen har gett polisen tillstånd att använda sig av vattenkanoner mot de protesterande.

Regeringen vill minska utsläppen, främst nitrater, med 50 procent till 2030. Förslaget syftar bland annat till att förbättra mark- och vattenkvaliteten och man varnar för att "alla bönder inte kan fortsätta sin verksamhet".

FRÅN FÖRSTASIDAN