politik

Regeringen satsar 1,6 miljarder kronor på kvinnors hälsa

Miljardsatsning på kvinnors hälsa

FOTO: TT
Regeringen avsätter 1,6 miljarder kronor för kvinnors hälsa.
Målet är att stärka tillgängligheten till bland annat mördrahälsovården och förlossningsvården.

Ladda ner Hänts nya app här - nöje och nyheter utan betalväggar!

Ulf Kristersson (M): ”Återaktiverar civilplikten”
1:12

Efter reklamen: Ulf Kristersson (M): ”Återaktiverar civilplikten”

(1:12)

Slå på ljud

Beslutet ligger till grund för en överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner, och insatser ska göras för en mer personcentrerad, tillgänglig och jämlik mödrahälsovård, förlossningsvård och eftervård, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

– Nu är det viktigt att vi får till insatser så att vården före, under och efter graviditet kan utgöra en sammanhängande vårdkedja, med en tillgänglig och kunskapsbaserad vård inklusive eftervård. Men det är viktigt att detta gäller jämlik vård för alla i hela landet, varför också särskilda insatser ska göras i landsbygdsregionerna, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson (KD) i pressmeddelandet.

Återuppbygga kliniker

150 miljoner av de 1,6 miljarder som avsätts ska gå till att återuppta förlossningskliniker, bevara kliniker som annars skulle stänga ner, införa nya vårdplatser på befintliga kliniker, och erbjuda patienthotell.

Pengarna ska också gå till utvecklingen av hälso- och sjukvården som rör kvinnors allmänna hälsa och sjukdomar.

Regeringen skriver att det bland annat handlar om sexuell och reproduktiv hälsa, och att ge en god vård för personer som utsatts för sexuellt våld och könsstympning.

FOTO: TT

FRÅN FÖRSTASIDAN