Mystiskt utbrott av salmonella i hela Sverige

Folkhälsomyndighetens generaldirektör Karin Tegmark Wisell.

FOTO: Claudio Bresciani / TT
Ett stort utbrott av salmonella har brutit ut i hela Sverige.
Folkhälsomyndigheten vet att fallen hör ihop och försöker nu pussla ihop var smittan kommer ifrån – sannolikt ett livsmedel.
Därför ska du vända äggen i kartongen
0:52

Efter reklamen: Därför ska du vända äggen i kartongen

(0:52)

Slå på ljud

Under två och en halv vecka har totalt 54 svenskar rapporterat att de har insjuknat i salmonella. De som har blivit sjuka bor i 20 olika regioner i Sverige och utbrottet har därmed fått spridning över hela landet.

Drabbades matvanor jämförs med kontrollgrupp

Folkhälsomyndigheten vet att fallen hör ihop efter att ha analyserat bakteriens arvsmassa. Myndigheten misstänker att de drabbade har smittats efter att ha ätit samma livsmedel som finns över hela Sverige. Men än så länge är det oklart vilket.

”Arbete med att samla information om vad de drabbade har ätit innan insjuknandet sker via intervjuer och insamling av enkäter.

Svaren används för att bilda hypoteser och jämförs även mot vad personer i en kontrollgrupp anger att de har ätit för att bedöma om det finns livsmedel som de insjuknade har ätit i högre utsträckning än kontrollerna”, skriver Folkhälsomyndigheten på sin hemsida.

Stor åldersspridning och majoriteten är kvinnor

De som har smittats är från åldrarna 8 till 86 år och majorteten är kvinnor.

Antalet nya fall har dock minskat på sista tiden och Folkhälsomyndigheten misstänker därför att utbrottet håller på att avta.

– Det är ganska många som har drabbats och det är spritt i landet. Hur allvarligt det är vet vi inte riktigt, men det ser i dagsläget ut som att antalet nya anmälningar har gått ned en aning och att det finns indikationer på att det kan avta, säger Rikard Dryselius, utredare på Folkhälsomyndigheten till TT.


FOTO: Claudio Bresciani / TT

FRÅN FÖRSTASIDAN