Vapstens lappby förlorar även i hovrätten

22 jun, 2023 
https://image.hant.se/image.hant.se.jpg?imageId=9118290&x=0&y=0&cropw=100&croph=100&width=1318&height=687TT Nyheter
Tvisten mellan Vapstens lappby och Vapstens sameby har pågått i många år. Arkivbild.
Lappbyn stämde samebyn för att återfå rätten att bedriva rennäring i Vapsten. Nu slår hovrätten fast samebyns ensamrätt – och en hundraårig tvist kan vara över.
Annons

Ladda ner Hänts nya app här - nöje och nyheter utan betalväggar!

Hovrätten för övre Norrland går på samma linje som Lycksele tingsrätt, som i en dom förra året kom fram till att Vapstens lappby inte har samma rätt som Vapstens sameby att bedriva renskötsel i Tärnaby-Lyckseleområdet.

Samebyn, vars medlemmar har sina rötter i de nordligaste delarna av landet och är ättlingar till samer som tvångsförflyttade på 1930-talet, fick ensamrätten till renskötseln i området i samband med att rennäringslagen tillkom på 70-talet.

Lappbyn och dess medlemmar, ättlingar till de samer som levde i området dit tvångsförflyttningen skedde, anser sig ha rätt till renskötsel i området grundat på sedvana och urminnes hävd. Men det har man inte lyckats bevisa, säger Lars Viktorsson, hovrättsråd och ordförande i målet.

Inga bevis

– En sådan rättslig konstruktion kan finnas, så vi har inte uteslutet den möjligheten, och deras förfäder ser ut att ha bedrivit rennäring i det här området. Men då gäller det för de enskilda medlemmarna att visa hur den rätten har överförts på dem, och de har inte presenterat någon sådan bevisning.

Annons

Företrädare för lappbyn har hävdat att rennäringslagen i sin nuvarande form bryter mot grundlagen och Europakonventionen, men enligt Lars Viktorsson faller även det resonemanget.

– Några överträdelser är inte aktuellt om man inte kan visa att man har berövats någon renskötselrätt, säger han.

Glädje och förstämning

Bland medlemmarna i Vapstens sameby mottogs beskedet med lättnad och glädje, säger talespersonen Inger-Ann Omma.

Torkel Spångberg, talesperson för Vapstens lappby, är besviken.

– Mina förfäder har varit där i generationer, så länge det har varit dokumenterat. Det här urholkar renskötselrätten som en urfolksrätt.

Lappbyn kommer nu att överväga ett överklagande till Högsta domstolen, säger han.

– Vi har som målsättning att driva det här till Europadomstolen eftersom svenska nationella domstolar verkar ha svårt att klara av frågor som rör samer och samers urfolksrätt.

Vapstens lappby döms att ersätta samebyn för rättegångskostnader med sammanlagt närmare 5,5 miljoner kronor.

Annons