Vakter döms för ingripande i tunnelbana – våldsam man dog av kvävning

Vakter döms för ingripande där man dog

FOTO: Polisen
Ordningsvakternas ingripande mot en våldsam man i tunnelbanan slutade med att han kvävdes till döds.
Vakterna åtalades – och döms nu för vållande till annans död.

Ladda ner Hänts nya app här - nöje och nyheter utan betalväggar!

Riksåklagaren Petra Lund överklagar "snippadomen"
0:52

Efter reklamen: Riksåklagaren Petra Lund överklagar "snippadomen"

(0:52)

Slå på ljud

Påföljden för vakterna blir villkorlig dom och dagsböter.

Det var den 31 juli förra året som två ordningsvakter, en 24-årig kvinna och en 31-årig man, ingrep mot en man som gått till fysiskt angrepp mot flera personer på Rådmansgatans tunnelbaneperrong i Stockholm.

Den manliga vakten fick efter viss tumult ner mannen på marken och kopplade ett grepp runt hans hals. Den kvinnliga vakten satte sig på mannens ryggslut och tryckte ner hans huvud. Efter ett par minuter släppte de den då livlösa mannen, försåg honom med handfängsel och lade honom i framstupa sidoläge.

"Fruktansvärt stark"

I ett filmklipp syns hur ytterligare ordningsvakter kommer till platsen, men hjärt- och lungräddningen dröjer flera minuter. Mannen dör. Enligt obduktionsrapporten identifieras dödsorsaken som "kvävning genom en kombination av struptag i bukläge med tryck mot ryggen".

Ordningsvakterna, som i förhör sagt att de fruktade för sina liv, hävdar nödvärn.

– Han var så fruktansvärt stark och aggressiv, och jag tänkte, shit, han får inte resa sig upp igen, för då är det kört, sade den kvinnliga vakten under rättegången.

Åklagare Lucas Eriksson delar uppfattningen att det initialt handlade om en nödvärnssituation, men att den upphörde när de fick kontroll över mannen.

”Medvetet risktagande”

Därefter höll de enligt Eriksson kvar sina grepp, trots att det inte var nödvändigt. Åklagaren yrkade på ett års fängelse för båda två med hänvisning till att gärningen var "grov, oaktsam och innebar ett medvetet risktagande".

Han har bland annat pekat på att ordningsvakter, under sin utbildning, får lära sig att strypgrepp är förbjudet och att långvarigt tryck mot bålen är förknippat med risk.

FAkta: ordningsvakter

Ordningsvakter utbildas av polisen och det är även polisen som sköter tillsynen. Ordningsvakter ska enligt instruktionerna medverka till att upprätthålla allmän ordning och har lydnads- och rapporteringsplikt till polisen.

De har begränsade polisiära befogenheter men får omhänderta personer som är berusade eller uppträder störande. Ordningsvakter får också använda våld om uppgiften inte kan lösas på annat sätt. Det får inte vara fråga om mer våld än vad som är nödvändigt för att lösa uppgiften.

Under våren 2021 kom en utredning som föreslår ökade befogenheter för ordningsvakter. Bland annat ska de få rätt att kroppsvisitera personer för att fastställa identiteten. I samband med att förslaget införs under sommaren 2023 utökas också ordningsvakternas utbildning, från dagens 80 timmar till 160 timmar.

KÄLLA: POLISEN/REGERINGEN

FOTO: Polisen

FRÅN FÖRSTASIDAN