V vill satsa 8 miljarder på vården

V vill satsa 8 miljarder på vården

Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar (V) och Ali Esbati (V), ekonomisk-politisk talesperson, presenterar partiets vårbudgetmotion.

Fredrik Persson/TT
Vänsterpartiet vill satsa åtta miljarder kronor på ett "räddningspaket" för sjukvården.
– Vi har ett mycket allvarligt läge, säger partiledaren Nooshi Dadgostar.

Ladda ner Hänts nya app här - nöje och nyheter utan betalväggar!

"Räddningspaketet" finns med i partiets ekonomiska vårmotion. Enligt V är personalbristen i vården nu så allvarlig att den kan vara livsfarlig för patienterna.

Därför vill partiet att statsbidragen till regionerna höjs med 8 miljarder kronor redan i år.

Dessutom vill V att alla bidrag som i dag är öronmärkta för vissa ändamål ska kunna användas helt fritt av regionerna och att regionerna senast till sommaren får besked om på vilken nivå statsbidragen kommer att ligga på i framtiden.

Regeringen har sagt att höjda statsbidrag till kommuner och regioner kommer att tas upp i höstens budget för 2024. Vänsterpartiet anser dock att regionerna redan nu behöver besked för att förhindra personalminskningar.

– Nästan alla regioner i Sverige visar negativa resultat, säger partiets ekonomisk-politiske talesperson Ali Esbati.

På sikt vill V att statsbidragen indexeras så att de höjs i takt med kostnadsutvecklingen.

Totalt föreslår partiet satsningar på 21,2 miljarder kronor under 2023 i sin ekonomiska vårmotion. Förslagen, förutom "räddningspaketet" för vården, har presenterats tidigare.

Av satsningarna på 21,2 miljarder, finansieras bara 4 miljarder. Det görs genom att rut-avdraget pausas. V anser ändå inte att budgetmotionen är inflationsdrivande.

– Som Konjunkturinstitutet säger, offentliga investeringar påverkar inte inflationen nämnvärt, säger V:s partiledare Nooshi Dadgostar.

FRÅN FÖRSTASIDAN