Ungas gräsrökande "kraftigt underskattat"

Ungas gräsrökande "kraftigt underskattat"

Bruket av cannabis i Sverige kan vara betydligt högre än tidigare uppskattningar, enligt en ny studie. Arkivbild.

Jeff Chiu/AP/TT
De flesta mätningar pekar på att Sverige hör till länderna med lägst cannabisbruk i Europa. Men enligt en ny studie kan svenskarnas konsumtion av drogen vara kraftigt underskattad.

Ladda ner Hänts nya app här - nöje och nyheter utan betalväggar!

I Folkhälsomyndighetens senaste folkhälsoenkät uppgav 2,6 procent av de svarande att de brukat cannabis någon gång de senaste tolv månaderna. Bland unga (16–29 år) var andelen 7,3 procent.

Kurvan pekar försiktigt uppåt, men jämfört med övriga Europa är det självrapporterade cannabisbruket lågt. Sannolikt för lågt, enligt en ny studie av cannabisbruk bland unga vuxna från forskare vid Karolinska institutet.

Utgångspunkten för studien är antagandet att bruket underskattas i mätningar baserade på självrapportering – särskilt i länder som Sverige där bruket är olagligt.

Indirekt metod

För att komma runt det problemet har forskarna vid Karolinska institutet i Solna använt en indirekt enkätmetod som ska garantera att svaren inte kan kopplas till en enskild respondent.

Två parallella enkäter genomfördes under 2021 med deltagare mellan 18 och 29 år. Den ena var utformad som ett traditionellt frågeformulär, den andra med den indirekta metoden.

I den förstnämnda deltog 1 200 personer, varav 57 procent kvinnor. I den andra deltog nästan 3 000 personer, varav 54 procent kvinnor.

Resultaten visar enligt forskarna på ett två till tre gånger högre självrapporterat cannabisbruk med den indirekta metoden.

Stora skillnader

I den indirekta enkäten uppgav 43 procent av de svarande att de brukat cannabis någon gång, jämfört med 27 procent i den traditionella.

Andelen som brukat cannabis de senaste året var 19 jämfört med 10 procent, och andelen som brukat cannabis den senaste månaden var 13 jämfört med 4 procent.

"Vi drar slutsatsen att cannabisbruket bland unga vuxna i Sverige är kraftigt underskattat i traditionella enkäter", skriver forskarna avslutningsvis.

FRÅN FÖRSTASIDAN