Turerna inom polisledningen: Detta har hänt

Turerna inom polisledningen: Detta har hänt

Huvudpersonerna: Rikspolischef Anders Thornberg, före detta regionpolischef Mats Löfving, Linda Staaf, Noa, och polisens externa utredare Runar Viksten.

TT
Turerna med polisanmälningar och jävsanklagelser i landets högsta polisledning har skakat myndigheten.
Förra veckan hittades regionpolischef Mats Löfving död i sitt hem i Norrköping. Detta har hänt:

Ladda ner Hänts nya app här - nöje och nyheter utan betalväggar!

En första polisanmälan mot Mats Löfving avslöjas:

Den 5 december 2022 avslöjade Expressen att Mats Löfving, regionpolischef i Stockholm och ställföreträdande rikspolischef, i december 2021 polisanmäldes för grov fridskränkning, olaga förföljelse och ofredande.

Anmälan gjordes av polisens nationella säkerhetschef. Det utpekade brottsoffret var Linda Staaf, då underrättelsechef vid nationella operativa avdelningen (Noa). Staaf hade kontaktat säkerhetschefen och uttryckt oro för sin egen säkerhet. Hon tyckte dock inte att hon hade utsatts för brott.

Två dagar efter anmälan beslutade överåklagare Anders Jakobsson vid särskilda åklagarkammaren att inte inleda en förundersökning.

.

Uppgifter om ytterligare anmälan:

Den 9 december 2022 rapporterade Expressen att Löfving även polisanmälts misstänkt för att ha misshandlat Linda Staaf.

Anmälan gjordes i september 2020 av Ebba Sverne Arvill, chef för polisens avdelning för särskilda utredningar. Även den anmälan avskrevs snabbt av åklagaren. Också i det ärendet uppgav Staaf att hon inte blivit utsatt för brott.

.

Utredning om grovt tjänstefel efter jävsmisstanke:

Linda Staaf anställdes som underrättelsechef vid Noa 2015 efter beslut av Mats Löfving som då var Noa-chef.

I november 2021 publicerade polisforskaren Stefan Holgersson en rapport i vilken Staafs meriter för jobbet som underrättelsechef ifrågasattes. Samtidigt fanns det uppgifter om att Mats Löfving och Linda Staaf haft en relation.

Det ledde till att åklagare Bengt Åsbäck vid särskilda åklagarkammaren i början av 2022 genomförde en så kallad förutredning gällande omständigheterna kring tillsättningen av Staaf. Någon förundersökning inleddes inte, eftersom det enligt åklagaren inte fanns anledning att anta att brott begåtts.

Men den 12 december 2022 meddelade Åklagarmyndigheten att en förundersökning om grovt tjänstefel inletts. Anledningen var enligt Åsbäck nya uppgifter som satte de tidigare kända omständigheterna i ett nytt ljus.

Linda Staaf har i flera intervjuer beskrivit relationen mellan sig själv och Löfving som "privat men ytlig".

.

Polisen inleder utredning:

Dagen efter beskedet om förundersökningen gav rikspolischef Anders Thornberg den externa utredaren Runar Viksten, tidigare chefsrådman, i uppdrag att göra en "fullständig genomlysning" av härvan i polisledningen. Samtidigt meddelades att Mats Löfving tills vidare fått andra arbetsuppgifter.

.

Staaf kvar på Noa efter nytt beslut:

I januari skulle Linda Staaf ha påbörjat en ny tjänst vid justitiedepartementet, men den 13 december gav Noa-chefen Johan Olsson beskedet att hon blir kvar hos polisen.

.

Utredningen skyndas på:

Den 19 december träffas justitieminister Gunnar Strönner (M) och rikspolischefen Anders Thornberg. Då meddelade Thornberg att den externa utredning han tillsatt om härvan, ledd av Runar Viksten, ska snabbas på. Den ska nu vara klar till sista februari 2023 i stället för till den 28 april.

.

Löfvings beslut om tjänstevapen granskas:

Mats Löfving fattade 2020 beslut om att Linda Staaf skulle tilldelas ett tjänstevapen. Två instanser inom polisen, utbildningsenheten och ställföreträdande kanslichef vid Noa, hade tidigare sagt nej till att ge Staaf ett vapen med hänvisning till att hon saknade nödvändig utbildning.

Den 24 januari uppgav Bengt Åsbäck att frågan om tjänstevapnet förts in i förundersökningen, som misstänkt tjänstefel.

.

Löfving delges misstanke om brott:

Den 1 februari kom beskedet att Mats Löfving delgivits misstanke om brott. Misstankarna gällde grovt tjänstefel i samband med tillsättningen 2015 och tjänstefel för beslutet om tjänstevapen 2020.

.

Utredning presenteras:

Utredaren Runar Viksten presenterade sina slutsatser den 22 februari. Enligt utredningen var Mats Löfving jävig när han höjde Linda Staafs lön och i tre andra beslut, dock inte vid tillsättningen 2015. Viksten ansåg att rikspolischefen skulle överväga att skilja Mats Löfving från hans tjänst.

.

Mats Löfving hittas död:

På kvällen den 22 februari meddelade polisen att Mats Löfving hade hittats död i sitt hem i Norrköping. Dödsfallet utreds.

.

Förundersökningen om tjänstefel läggs ner:

Dagen efter, den 23 februari, meddelade åklagaren att förundersökningen om de två misstänkta tjänstefelen läggs ned.

.

Löfvings död anmäls till Arbetsmiljöverket:

Den 24 februari anmäldes Mats Löfvings död till Arbetsmiljöverket.

– Jag har gjort anmälan enligt gängse praxis och i egenskap av Mats Löfvings chef, sade Mattias Wahlstedt, kanslichef och biträdande avdelningschef på rättsavdelningen vid polisen, till SVT.

.

Utredaren försvarar utredningen:

Runar Viksten fick kritik från flera håll för sin rapport. I uppdraget ingick bland annat att utvärdera uppdragsgivaren Anders Thornbergs hantering, vilket vissa anser gör att man kan ifrågasätta värdet av rapportens slutsatser. Men Viksten försvarade rapporten i SVT:s Agenda med orden att det skulle vara "fullständigt befängt" att utredningen skulle kunna påverkas.

Samma dag plockades rapporten bort från polisens sajt. Senare motiverade polisen detta med att "syftet" med att låta rapporten ligga ute inte längre föreligger.

.

Justitieministern försvarar utredningen:

Socialdemokraterna krävde den 27 februari att justitieminister Gunnar Strömmer ska komma till justitieutskottet och svara på frågor om fallets hantering, bland annat om att Strömmer deltog i att skynda på utredningen.

Strömmer försvarade dock rapporten och att den tidigarelades i en skriftlig kommentar till TT:

"Det var viktigt att reda ut alla frågetecken", skrev Strömmer den 28 februari.

FRÅN FÖRSTASIDAN