Tre av tio värst förorenade områdena sanerade

Tre av tio värst förorenade områdena sanerade

Sanering av förorenad mark, här vid Vinterviken i Stockholm. Arkivbild.

Helena Landstedt/TT
Sakta men säkert renas landets mest förorenade områden från ämnen som är farliga för hälsan och miljön. Medräknat fjolårets åtgärder har tre av tio av de listade platserna nu sanerats, uppger Naturvårdsverket.

Ladda ner Hänts nya app här - nöje och nyheter utan betalväggar!

Enligt verket har nu totalt 3 745 av 12 641 mark- och vattenområden åtgärdats. Det ger mer hälsosam miljö, bevarade naturvärden och områdena kan återigen användas.

Ett exempel är området Kolkajen i Norrköping, där 3,1 ton bly, 0,3 ton arsenik och 1,4 ton kolväten av typen PAH hanterats. Detta gör det möjligt att bygga 600 nya bostäder i vad som är ett attraktivt läge i staden.

Cirka 380 miljoner kronor av statlig finansiering gick till efterbehandlingsåtgärder av de mest prioriterade områdena i fjol.

Länsstyrelserna fick under året drygt 100 miljoner statliga kronor, motsvarande 87 årsarbetskrafter, för åtgärder med förorenade områden.

Naturvårdsverket är nationellt samordnande myndighet i arbetet med förorenade områden och har för 2022 gjort en samlad redovisning av arbetet.

Redovisningen har tagits fram i samverkan med Sveriges geologiska undersökning, Statens geotekniska institut, Trafikverket, Havs- och vattenmyndigheten, Fortifikationsverket, Försvarsmakten samt länsstyrelserna.

FRÅN FÖRSTASIDAN