Tidöpartierna vill städa i friskolesystemet

07 jul, 2023 
https://image.hant.se/image.hant.se?imageId=9118290&x=0&y=0&cropw=100&croph=100&width=1318&height=687TT Nyheter
Skolminister Lotta Edholm (L).Oscar Olsson/TT
Regeringen startar en "helrenovering" av friskolesystemet och ska bland annat utreda ett vinststopp för friskolor.
– Det ska inte längre vara möjligt att tjäna pengar på att dra ner kvaliteten, säger skolminister Lotta Edholm (L).
Annons

Ladda ner Hänts nya app här - nöje och nyheter utan betalväggar!

Regeringen och Sverigedemokraterna har under en längre tid förhandlat om hur spelreglerna för friskolorna ska förändras i grunden.

Nu är förhandlingarna i mål och regeringen har beslutat om ett tilläggsdirektiv till en utredning som redan pågår om förbud mot vinstuttag i friskolor. De ändrade riktlinjerna är dock så omfattande att det enligt Lotta Edholm i stort sett blir som en ny utredning.

Hon kallar det en "helrenovering av friskolesystemet".

– Det finns inbyggda fel i friskolesystemet och det har funnits en naivitet när det gäller friskolorna, säger Edholm på en pressträff.

Vinststopp

Ny utredare blir Joakim Stymne, och han ska bland annat föreslå ett så kallat "vinststopp". Det innebär inte ett totalförbud mot vinstuttag, men väl en rad begränsningar. När staten nu ska skjuta till hundratals miljoner kronor för nya läroböcker till skolor ska de gå till just fler läroböcker, inte till vinster för friskolor, anser Edholm.

Annons

Vinstutdelning ska inte få förekomma under de första åren efter att en skola startats eller om en skola köps av en ny ägare, enligt Edholm. Inte heller om en skola har väldigt låg kvalitet eller om den tar emot statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder.

– Det kommer också att utredas om kommunerna ska ha möjlighet att återkräva skolpeng om den används till annan verksamhet, säger Edholm.

Därtill ska utredningen fokusera på skärpta krav på ägarna för inte bara fristående skolor, utan även förskolor och fritidshem.

– Förskolor och fritidshem är nånting nytt och utöver det som finns med i Tidöavtalet, säger Edholm.

Våffelstugor

Problemen i friskolebranschen är kända. Kritiken har bland annat handlat om mål om stora vinstutdelningar till ägarna, och skolpeng som gått till helt andra verksamheter, som våffelstugor och skärgårdstomter.

Skolministern betonar nu att det inte bara handlar om "enskilda avarter". Hon anser att borgerliga politiker alltför länge ignorerat systemfelen.

Annons

Om förslagen går igenom innebär det stora förändringar för friskolorna, konstaterar Edholm.

TT: När det gäller vinststopp – hur skiljer sig era direktiv från de rödgrönas om vinstförbud?

– Det kommer även i framtiden att finnas en liten möjlighet att ta ut vinst om man kan göra det med bibehållen kvalitet, det vill säga utan att man har förelägganden, utan att man tar emot statliga bidrag för kvalitetshöjande åtgärder, säger Edholm.

Samtidigt går regeringens direktiv i andra avseenden längre än S-regeringens, framhåller hon.

– I praktiken handlar det till exempel om att utredaren ska ge förslag om sanktionsavgifter, det vill säga böter, om man inte uppfyller lagstiftningens krav.

En annan stor skillnad är detta med att även förskolor omfattas, säger hon.

Utredningen får förlängd utredningstid och ska redovisa sitt uppdrag den 28 februari 2025. Edholm bedömer att åtminstone delar av de planerade förändringarna bör vara beslutade före valet 2026:

Annons

– Det är klart att det är snävt om tid, men utredaren kan ju lägga fram delresultat av utredningen före 2025.

Annons