Thornberg: Svensk polis är tuff

Thornberg: Svensk polis är tuff

Rikspolischef Anders Thornberg.

Christine Olsson/TT
Svensk polis brottas med en exceptionell våldsvåg – och grovt kriminella med fientlig attityd.

Men rikspolischefen anser att polisens förmåga ökar.

– Vi är tuffa i svensk polis, säger Thornberg.

Ladda ner Hänts nya app här - nöje och nyheter utan betalväggar!

Den svenska våldsvågen har skapat ett hårt tryck på rikspolischef Anders Thornberg.

Bara till mitten av februari har ett 40-tal skjutningar skett, med total fyra döda. Polismyndigheten har anklagats för dysfunktionalitet, och avgångskrav har riktats mot Thornberg.

Själv vill han hellre titta framåt. Nya lagar och verktyg är på gång, en del kanske redan i år – och den nya regeringen prioriterar ett ökat antal poliser. Till 2028 ska polisen gå från en av de lägsta polistätheterna i Europa till EU-snitt.

– Det är absolut nödvändigt för att vi ska lyckas, säger Anders Thornberg.

– Vi ser nu i Stockholm när vi tillsatt ett par hundra ingripandepoliser hur vi äger geografin. Vi stoppar bilar, vi kan utföra vårt grunduppdrag, vi kan uppträda på alla platser på ett helt annat sätt och vara mycket mer offensiva.

Tusentals gängkriminella

Polisen har de senaste åren vuxit med 2 600 poliser. Ytterligare 3 000 är "inne i systemet" och kommer ut de närmaste åren, enligt Thornberg.

Om det också blivit fler områdespoliser i de utsatta områdena, där gängvåldet ofta har sin bas, kan han inte svara på.

– Men det är en prioriterad verksamhet.

Antalet nätverkskriminella i landet räknas samtidigt i tusental.

– Det finns en bas och i den finns det ungefär 8 000 personer. Vi vet oftast vilka de mest drivande är. Men sedan tillkommer det nya hela tiden. I den senaste våldsvågen har vi gripit både 13- och 14-åringar med skarpladdade vapen. Många av dem har överhuvudtaget inte förekommit i den här basen tidigare.

– Så pratar man om potentiella gärningsmän är det betydligt större siffror än 8 000.

Barn med vapen

Yngre gärningsmän är ett växande problem. Stockholmspolisen har uppgett att 80 procent av dem som frihetsberövas nu är under 18 år.

Regeringen aviserade i Tidöavtalet att man vill utreda om straffrabatten för personer under 18 år ska tas bort.

TT: Är det dags att ta bort straffrabatten?

– Jag är ämbetsman. Men jag kan konstatera att efter att straffrabatten lyftes för 18-20-åringar så har våldet gått längre ner i åldrarna. Jag tycker att i det här läget borde man utreda allting.

Redan för fem år sedan varnade polisen för att en slopad ungdomsrabatt skulle kunna leda till att äldre kriminella förmår yngre att begå allvarliga brott.

– Det vi sade om barn och unga då har fallit in.

– Men i dag ser jag hur hela samhället på ett helt annat sätt kliver in. Det ger mig ett visst hopp för framtiden. Polisens förmåga ökar och samhällets samlade förmåga ökar.

Poliser angrips

Thornberg väckte 2018 även frågan om Kriminalvården kan ta ett större ansvar för barn som begår brott. Fem år senare har inte mycket hänt.

TT: Borde barn som begår brott hamna i fängelse?

– Det får avgöras i en ordentlig utredning. Men det måste få konsekvenser när man begår brott. I vissa fall är det bättre att de inte går lösa ute på stan, säger Thornberg.

Rikspolischefen välkomnar samtidigt regeringens besked om att göra det brottsligt med förolämpning mot tjänsteman.

– När jag är ute och besöker poliser och ser vilka fruktansvärda verbala angrepp de blir utsatta för saknar jag den gamla lagen om missfirmelse av tjänsteman.

Den lagen avskaffades 1976.

TT: Många har nog sett filmklipp där poliser hånas och förnedras. Kan du ha förståelse för att det finns de som tycker att polisen borde agera hårdare i de lägena?

– Vi följer reglerna. Bara för att någon säger något innebär det inte att man får använda våld, och de flyttar sig kanske inte om man inte använder våld i de lägena.

TT: Kommer en lag om förolämpning att avskräcka de här individerna?

– Inte alla, men många kommer att tänka sig för eftersom de kommer att kunna bli lagförda varenda gång de gör det.

"Vi är tuffa"

TT: Mot bakgrund av det ökade grova våldet och den fientlighet du beskriver – behöver svensk polis bli tuffare?

– Vi är tuffa i svensk polis. Vi ska vara gränssättande men också relationsskapande. Man ska kunna känna sig trygg med svensk polis och att vi följer svensk lag.

TT: Har de kriminella respekt för polisen?

– De har respekt för polisen i grunden. När vi har lagstöd griper vi dem vare sig de vill eller inte, med våld. Den senaste tiden har vi gripit flera hundra i Stockholm.

Under 2023 hoppas Thornberg att polisens förmåga ska stärkas ytterligare. Det handlar bland annat om preventiva tvångsmedel och bättre möjlighet att ta kriminellas ägodelar.

– Om de förslagen går igenom hela lagstiftningsprocessen kommer vi att kunna vara operativa från första dagen.

Det kan dock dröja till 2024 innan lagarna träder i kraft.

Polishärvan

Över Thornberg hänger också härvan i den högsta polisledningen. Nästa vecka presenteras utredningen.

TT: Känner du dig fortfarande trygg med att du agerat korrekt genom Löfving-Staaf-affären?

– Ja, jag känner mig trygg utifrån hur jag uppfattat situationen och mitt agerande utifrån det. Men jag väntar också på att få den oberoende utredarens slutsatser.

FRÅN FÖRSTASIDAN