Strömmer försvarar kritiserade utredningen

Strömmer försvarar kritiserade utredningen

Justitieminister Gunnar Strömmer (M) säger att han har förtroende för rikspolischef Anders Thornberg. Arkivbild.

Caisa Rasmussen/TT
Justitieminister Gunnar Strömmer (M) försvarar den kritiserade utredningen om polischefen Mats Löfving. Han har också förståelse för att polisen ville få fram den snabbt.
"Det var viktigt att reda ut alla frågetecken", skriver Strömmer.

Ladda ner Hänts nya app här - nöje och nyheter utan betalväggar!

Gunnar Strömmer fick ta del av utredningen muntligen på förhand, men han hade inga synpunkter på hur utredaren Runar Viksten redovisade sitt arbete för snart en vecka sedan.

Trots att flera dagar gått sedan utredningen presenterades och polischefen Mats Löfving hittades död har Strömmer inte velat kommentera kritiken som framförts. Nu återkommer han med skriftliga svar.

Inte haft någon roll

TT: Varför välkomnade justitieministern utredningen?

”Därför att jag hade förståelse för Polismyndighetens bedömning att det behövdes en extern utredning för att reda ut vad som hänt och om alla riktlinjer och rutiner hade följts", skriver Strömmer.

Runar Viksten har kritiserats för att på en presskonferens berätta om integritetskänsliga detaljer i ett personalärende. Utredningen låg först öppen på polisens hemsida men plockades bort efter Löfvings död.

Gunnar Strömmer skriver att han och tjänstemän på departementet fick utredarens rapport samtidigt som alla andra, den 22 februari. Han har inga synpunkter på hur utredningen presenterades.

”Hur den externa utredaren valde att lägga upp och redovisa sitt arbete har varit en sak mellan utredaren och Polismyndigheten. Det har jag som justitieminister inte haft någon roll i."

Polisen gjorde övervägandena

Vikstens utredning, som skulle pröva frågan om jäv, har även kritiserats av den åklagare som parallellt bedrev en rättslig utredning mot Mats Löfving.

Strömmer menar att han som justitieminister inte gjorde några överväganden kring att utredningarna bedrevs samtidigt. Han förstår att Polisen såg ett behov av att reda ut vad som hänt.

"Detta var Polismyndighetens utredning, och det är myndigheten som har övervägt sådana frågor.”

En annan fråga har kretsat kring om Strömmer drev på för att Vikstens utredning skulle bli klar snabbare.

"Polismyndigheten beslutade om ett tidigare slutdatum för sin externa utredning, och jag hade förståelse för det. Det var viktigt att reda ut alla frågetecken så att polisen kunde fokusera på sitt kärnuppdrag, att förebygga och bekämpa brott.”

Välkomnade utredningen

Strömmer vill inte svara på frågan om Löfving fick tillräckligt med stöd, utan hänvisar den frågan till arbetsgivaren – alltså Polismyndigheten.

TT har upprepade gånger sökt rikspolischef Anders Thornberg. Polisen har nu anmält Mats Löfvings död enligt arbetsmiljölagen och en anmälan har också kommit in om arbetsmiljöbrott.

En annan fråga som inte fått svar är den om lämpligheten i att Thornberg var den som tillsatte utredaren som skulle granska honom. Utredaren hittade inga fel i Anders Thornbergs agerande.

TT: Har du förtroende för rikspolischefen?

”Antingen har man förtroende för myndighetschefer eller så har man det inte. Och förtroende gäller tills något annat meddelas", skriver Gunnar Strömmer.

FRÅN FÖRSTASIDAN