Större ytor och ersättning ska skydda skogen

Större ytor och ersättning ska skydda skogen

Skogsägare ska enligt ett förslag uppmuntras att biotopskydda större ytor än i dag. Arkivbild.

Hasse Holmberg/TT
Skogsägare ska formellt kunna skydda större områden än i dag – mot en i vissa fall rejält höjd ersättning.
Det föreslår Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen för att göra det mer attraktivt att värna skogar med höga naturvärden.

Ladda ner Hänts nya app här - nöje och nyheter utan betalväggar!

De båda myndigheterna har på regeringens uppdrag tagit fram förslag på hur det så kallade biotopskyddet kan utvecklas och bli mer ändamålsenligt och attraktivt för markägare att undanta från skogsbruk.

Nu får regeringen bland annat ta emot förslag om att biotopskyddsområden ska kunna ha en storlek på upp till 50 hektar, främst i fjällnära områden och i vissa fall även i övriga landet. Det innebär dubbelt så stora områden som dagens 25 hektar.

Dessutom föreslås att ersättningen för naturvårdsavtal höjs, ovanför gränsen för fjällnära skog. Det skulle innebära en fördubbling jämfört med i dag vid den längsta avtalstiden på 50 år.

"Mer flexibla och anpassade former för skydd av skog är ett sätt att ännu bättre ta till vara markägares vilja att bevara och skydda biologiskt värdefulla skogar", säger Johan Eriksson, biträdande avdelningschef på Skogsstyrelsen i ett pressmeddelande.

FRÅN FÖRSTASIDAN