Staten ska betala 625 miljoner till Nordkalk

Staten ska betala 625 miljoner till Nordkalk

Konflikten om stenbrytningen i Ojnareskogen är långdragen. Arkivbild.

Stig Hammarstedt/TT

Ladda ner Hänts nya app här - nöje och nyheter utan betalväggar!

Staten ska ersätta Nordkalk med 625 miljoner kronor för utebliven kalktäkt på Gotland. Det har mark- och miljödomstolen beslutat.

Nordkalk hade begärt 2,8 miljarder i den mångåriga konflikten som rör tillstånd till en kalkstenstäkt i Ojnareskogen på norra Gotland.

I mark- och miljödomstolens lägre instans fick både Nordkalk och SMA Mineral tillstånd till stenbrytning 2014. Året efter förändrades dock rättsläget efter regeringens beslut om att göra områdena Stora Vikers och Bästeträsk till EU-naturreservat, så kallade Natura 2000-områden, vilket innebär ett starkare skydd för naturen.

I beslutet från Mark- och miljööverdomstolen, som meddelades i september 2018, konstaterade domstolen att stenbrytning inom området skulle leda till att prioriterade livsmiljöer bryts ut.

FRÅN FÖRSTASIDAN