Stängda skolor minskade inte smittspridning

Stängda skolor minskade inte smittspridning

Att hålla skolor stängda tycks inte ha påverkat spridningen av coronaviruset under pandemin enligt en rapport. Arkivbild.

Alexander Olivera/TT
Skolstängningar hade inte någon avgörande effekt på smittspridningen av covid-19 i de nordiska länderna enligt en analys.

Ladda ner Hänts nya app här - nöje och nyheter utan betalväggar!

Sverige var ett av de länder som stack ut under pandemin genom att i hög utsträckning hålla skolorna öppna.

Nu har Folkhälsomyndigheten tillsammans med motsvarande myndigheter i Danmark, Norge och Finland analyserat data från länderna om hur smittan spred sig. Slutsatsen är att skolstängningar inte minskade spridningen av covid-19.

Även i Danmark, Finland och Norge var ambitionen att låta barn och ungdomar ha undervisning i skolorna, men hur man gjorde skilde sig åt. I vissa av länderna var skolor stängda även för barn i lägre åldrar i korta perioder.

Oavsett stängda eller öppna skolor har smittspridningen bland barn och unga huvudsakligen följt spridningen i den vuxna befolkningen, enligt analysen. Sett till hela befolkningen var 16-18-åringar, i både Danmark, Norge och Sverige, den åldersgrupp med högst antal fall. Detta trots att de i större utsträckning än yngre elever omfattades av skolstängningar och andra åtgärder

Under läsåret 2020/2021 var grundskolorna i huvudsak öppna. Trots det sågs ingen påtaglig skillnad i antalet fall mellan yngre och äldre barn eller mellan vuxna.

Det talar, enligt Folkhälsomyndigheten, för att skolstängningar inte har påverkat smittspridningen i stort, och att smittspridning mellan elever har skett också på andra platser än i skolan.

FRÅN FÖRSTASIDAN