Spiondömde Peyman Kia hävdar rättegångsfel

15 jun, 2023 
https://image.hant.se/image.hant.se?imageId=9118290&x=0&y=0&cropw=100&croph=100&width=1318&height=687TT Nyheter
Peyman Kia, den äldre av de två bröder som dömts för grovt spioneri för Rysslands räkning. Arkivbild.Livsmedelsverket/TT
Peyman Kia dömdes i hovrätten till livstids fängelse för grovt spioneri mot Sverige.
Hans försvarare Anton Strand överklagar nu domen till Högsta domstolen och hävdar att Svea hovrätt gjort skyldig till rättegångsfel.
Annons

Ladda ner Hänts nya app här - nöje och nyheter utan betalväggar!

– Det finns en omständighet som man har fäst betydelse vid där man faktiskt inte har uppfattat på ett korrekt sätt vad min klient har sagt. Och om det är så att det har betydelse för vilken slutsats man har dragit så utgör det rättegångsfel och det är ett av de skäl vi anför för att beviljas prövningstillstånd, säger Anton Strand.

Det gäller Peyman Kias egna uppgifter om när han överlämnade viss skarp underrättelseinformation till Ryssland. I förhör i hovrätten har Kia uppgett att det skedde vintern 2016, enligt Anton Strand, medan hovrätten i sin dom skriver att han uppgett att det var hösten 2016.

"Stor betydelse"

Strand skriver i överklagan till HD att just den uppgiften tycks ha haft stor betydelse för hovrättens bedömning och att "det konstaterade rättegångsfelet har med övervägande sannolikhet haft betydande inverkan på hovrättens domslut".

Försvararen anför även att HD kan bevilja prövningstillstånd med anledning av att det finns oklarheter kring hur det anses bevisat att en hemlig uppgift har "röjts".

Annons

– Vi tycker att man i tidigare avgöranden från hovrätten har helt andra krav på vilken bevisnivå som krävs än vad man har i detta fall. Då när man har två ganska färska hovrättsavgöranden med så olika syn kan det utgöra skäl för Högsta domstolen att titta närmare på frågan och sätta ner foten kring vad som faktiskt ska gälla.

Bevisvärdering

Till sist yrkar Anton Strand att HD även ska bevilja prövningstillstånd i frågan om hur Svea hovrätt har värderat Peyman Kias egna uppgifter.

Han hävdar att hovrätten fäst tilltro vid vissa saker som Peyman Kia sagt, och hänvisat till dem för en fällande dom, men samtidigt helt avfärdat andra saker han uppgett.

– Det är inte särskilt vanligt förekommande, och under vilka förutsättningar man ska använda bevisning på det sättet är inte adresserat av Högsta domstolen så det kan utgöra skäl för prövningstillstånd, säger Anton Strand.

Annons