Socialstyrelsen: Statsbidrag hjälper mot brott

Socialstyrelsen: Statsbidrag hjälper mot brott

2022 fördelade Socialstyrelsen cirka 460 miljoner kronor för att förebygga kriminaliteten. Arkivbild.

Johan Nilsson/TT
De statliga bidragen för sociala insatser i utsatta områden hjälper kommunerna att utveckla sitt brottsförebyggande arbete gentemot barn och unga, anser Socialstyrelsen.

Ladda ner Hänts nya app här - nöje och nyheter utan betalväggar!

I fjol inträffade 116 fall av dödligt våld i Sverige, enligt de senaste siffrorna från Brottsförebyggande rådet (Brå). Det är tre fler än 2021.

Medan det dödliga våldet med skjutvapen ökade i fjol minskade övrigt dödligt våld och särskilt dödligt våld i nära relation, enligt Brå.

För att förebygga kriminaliteten fördelade Socialstyrelsen cirka 460 miljoner statliga kronor i fjol. 89 procent av pengarna användes av kommunerna, skriver Socialstyrelsen i ett pressmeddelande.

Bidraget delades ut till 28 kommuner som har minst ett utsatt område och användes bland annat för att förebygga att barn och unga hamnar i kriminalitet.

Satsning på barn och unga

"Liksom föregående år framhåller kommunerna vikten av att erbjuda barn och unga i utsatta områden tillgång till fritidsaktiviteter, sysselsättning, stöd i skolan och individuellt stöd", förklarar Stina Isaksson, enhetschef på Socialstyrelsen i texten.

"Detta menar de har en positiv påverkan på skolresultat, upplevd hälsa och delaktighet i positiva sociala gemenskaper", fortsätter hon.

Enligt Isaksson har bidraget exempelvis hjälpt kommuner att fånga upp barn och unga i riskzon och minska risken att hamna i destruktiva sammanhang och utanförskap.

Relationsskapande arbete

Enligt Socialstyrelsen har 25 av de 28 kommunerna använt bidraget till uppsökande och relationsskapande verksamheter med barn och unga, bland annat genom anställningen av 300 fältarbetare.

Bidraget användes även för till aktiviteter och mötesplatser för att ge unga i riskzonen sysselsättning.

Många kommuner har dessutom utökat stödet till föräldrar, satsat på stöd till barn och unga för att lyckas i skolan och på samverkan mellan socialtjänst, skola och polis.

FRÅN FÖRSTASIDAN