Skarp rektorskritik mot regeringsbeslut

Skarp rektorskritik mot regeringsbeslut

Landets universitets och högskolerektorer kritiserar regeringens beslut om att halvera styrelsernas mandatperiod. Arkivbild.

Veronica Johansson/SvD/TT
Regeringen korta lärosätenas styrelsers mandatperioder från tre år till ett år och fem månader. Det väcker skarp kritik från landets universitets- och högskolerektorer om "ett hot mot den akademiska friheten".

Ladda ner Hänts nya app här - nöje och nyheter utan betalväggar!

Regeringens beslut grundar sig i att man vill se över nomineringsprocessen för att få in fler personer med säkerhetspolitisk kompetens, något Dagens Arena var först att rapportera om.

Beslutet har risats av såväl oppositionen som Sveriges universitet- & högskoleförbund. Nu sällar sig även rektorerna för landets universitet och högskolor till kritikerna.

"Politiserar styrelser"

"Vi rektorer för landets universitet och högskolor vill med kraft framföra vår kritik och tydliggöra vår syn på konsekvenserna av regeringens beslut att korta mandatperioderna för de externa ledamöterna i de statliga lärosätenas styrelser från tre år till 17 månader", skriver rektorerna i en skrivelse till Regeringen.

I det nuvarande systemet är en nomineringsperson utsedd av regeringen och en av lärosätet, vilket enligt rektorerna gjort tillsättandet balanserat samtidigt som regeringen haft insyn.

Rektorerna anser att regeringens inblandning i tillsättandet av styrelserna riskerar att politisera dem.

"Beslutet kan inte annat än tolkas som ett misstroende mot de nuvarande styrelsernas kompetens och den rådande processen att utse dessa. I förlängningen riskerar beslutet att utgöra ett hot mot lärosätenas självständighet och därmed möjligheten att kritiskt söka ny kunskap, följaktligen ett hot mot den akademiska friheten."

Ministerns svar

Utbildningsminister Mats Persson (L) ger sin syn på saken:

”Regeringen står upp för den akademiska friheten. Samtidigt måste alla förhålla sig till det nya säkerhetspolitiska läget. Inte minst mot bakgrund av det krig som just nu pågår i vår närhet och kinesiska militärforskare som visat sig vara verksamma vid svenska lärosäten. Den säkerhetspolitiska förståelsen ska därför inte underskattas, särskilt inte i universitets- och högskolesektorn. Vi befinner oss i en tid där vi inte har råd att vara naiva”, skriver Mats Persson i en skriftlig kommentar till Dagens Arena.

FRÅN FÖRSTASIDAN