SD ska leda trygghetsberedningen

SD ska leda trygghetsberedningen

Sverigedemokraternas Henrik Vinge blir ny ordförande för trygghetsberedningen där samtliga riksdagspartier sitter. Beredningen får ett nytt uppdrag och Vinge lämnar tillsvidare som gruppledare för SD.

Lars Schröder/TT
Trygghetsberedningen får SD:s Henrik Vinge som ny ordförande. Arbetet läggs också helt om och ska enbart fokusera på att förhindra återfall i brott.

Ladda ner Hänts nya app här - nöje och nyheter utan betalväggar!

Trygghetsberedningen är en parlamentarisk kommitté, med företrädare från alla riksdagspartier, som tillsattes i mars 2020.

Nu byts den tidigare S-ordföranden Leif Jakobsson ut mot SD:s gruppledare i riksdagen Henrik Vinge. Vinge lämnar som gruppledare tillsvidare för att få mer tid till beredningen.

SD har tidigare varit kritiska till beredningens arbete, beskrivit det som flum och velat att den ska skrotas. Nu blir det verkstad, anser Vinge.

– Nu blir det tydligt vad det ska handla om och fokus på att leverera, säger han.

Alla pågående uppdrag släcks ner för att fokusera på återfallsförebyggande arbete. Dessutom kortas utredningsuppdraget till tolv månader och ska redovisas i april nästa år.

Enligt justitieminister Gunnar Strömmer (M) är återfallsförebyggande arbete ett relativt outforskat område.

– Man pratar mycket om det brottsförebyggande arbetet och straffreformer, men att förhindra återfall menar vi är ett underdiskuterat område, säger han.

Uppdrag som läggs ner handlar bland annat om kompetensförsörjningen inom kriminalvården och polisen, enligt Strömmer.

– Vi tar hand om det på andra sätt. Vi har valt att ge väldigt explicita uppdrag till myndigheterna i de delarna.

FRÅN FÖRSTASIDAN