SD: Besked om reduktionsplikt kan vara nära

SD: Besked om reduktionsplikt kan vara nära

Sverigedemokraterna fick efter valet för första gången inflytande över regeringens politik. Trots Tidöavtalet är det många frågor man måste förhandla om. Arkivbild.

Henrik Montgomery/TT
Regeringspartierna och SD kan komma att ge besked om reduktionsplikten i maj.
Det hoppas SD:s samordningschef Gustav Gellerbrant.

Ladda ner Hänts nya app här - nöje och nyheter utan betalväggar!

– Jag tror vi alla tycker att det vore bra med ett besked snabbt. Jag hoppas på besked i maj, säger han vid en träff med riksdagsjournalisterna.

Gellerbrant är chef för Sverigedemokraternas (SD) samordningskansli i regeringskansliet. På hans bord hamnar frågor som regeringspartierna och SD har svårt att enas om.

En sådan fråga är hur mycket reduktionsplikten för inblandning av biobränslen i drivmedel ska minska. SD vill ha ned inblandningen till noll för att bensin och diesel ska bli billigare.

– Jag tror vi kommer kunna enas, säger Gellerbrant.

– Vi har ett gott förhandlingsklimat.

Mest besvär

Han bedömer att klimatfrågor är det politiska sakområde som ställt till mest besvär i samarbetet mellan Moderaterna (M), Liberalerna (L) och Kristdemokraterna (KD).

– Det stämmer nog så till vida att det inte finns något annat område där vi har så olika ingångsvärden som i klimatfrågan, säger Gellerbrant.

Svårast är det, enligt honom, när klimatfrågor och EU-frågor sammanfaller.

En annan fråga som måste samordnas är om regeringen ska driva att Ringhals 1 återstartas. Något som SD drivit hårt.

Enligt Gellerbrant är frågan ännu inte tydligt avdömd.

– Men det är tydligt från regeringspartierna att man inte är beredd att ta den politiska risken att driva en återstart. Vi tycker det är jättetråkigt för det skulle gå snabbare än ny kärnkraft, säger han.

Om regeringen kan få fram en tydlig plan för hur man ska få fram ny kärnkraft så kanske det blir lättare för SD att släppa Ringhals 1, enligt Gellerbrant.

Röda linjer

En fråga som kan bli en het konfliktfråga mellan regeringen och SD är EU:s migrationspakt. Ledande Sverigedemokrater har redan varnat regeringen för att säga ja till EU-parlamentets version av pakten.

SD är framför allt kritiskt till att Sverige skulle kunna tvingas ta emot asylsökande i en krissituation. Men SD har även andra röda linjer när det gäller migrationspakten.

Gellerbrant uppger att nästa steg blir att tillsammans med regeringen ta fram tydliga instruktioner om vilka Sveriges röda linjer är inför EU:s justitieministermöte i juni. Då ska EU-ländernas regeringar börja diskutera migrationspakten.

Gellerbrant uppger att hittills bara en tvistefråga mellan samarbetspartierna lyfts till högsta nivå, det vill säga partiledarna. Det var EU-förslaget om förbud mot förbränningsmotorer på nya bilar.

Tog kraft

Enligt Gellerbrant har partiernas samordningskanslier under vintern fått ägna mycket tid åt att reda ut vilka frågor som omfattas av Tidöavtalet och som därmed måste samordnas. Förutom EU-frågor har det till exempel handlat om myndighetsstyrning genom regleringsbrev och utnämningar av myndighetschefer.

– Det tärde ganska mycket på stämningen mellan partierna och tog mycket kraft. Men vi har kommit över det nu, säger Gellerbrant.

När det gäller myndighetschefer tycker han att man haft en bra dialog.

– Vilket inflytande vi (SD) har kommer att vara upp till omvärlden att bedöma, säger Gellerbrant.

SD har framförallt varit missnöjt med rikspolischefen och med Migrationsverkets nu avgående chef.

FRÅN FÖRSTASIDAN