Rekordstor lodjursjakt över – 188 sköts

Rekordstor lodjursjakt över – 188 sköts

Totalt har 188 lodjur fällts under årets jakt. Arkivbild.

Martin Meissner
Totalt sköts 188 lodjur under årets lodjursjakt. En jakt som var den största sedan 2010.
Flest lodjur fälldes i Gävleborg, Östergötland och Kalmar.

Ladda ner Hänts nya app här - nöje och nyheter utan betalväggar!

Totalt fick 201 lodjur fällas under årets jakt, enligt beslut från länsstyrelserna. Det kan jämföras med att 125 djur fick fällas under jakten 2022 och 65 djur 2021.

Sedan 1995 bedrivs licensjakt på lodjur för att reglera populationerna som kan orsaka skador på tamdjur och renar.

De senaste åren har den svenska lodjursstammen ökat. Naturvårdsverkets senaste inventering visade att det då fanns runt 1 450 lodjur. Enligt myndigheten ligger referensvärdet för gynnsam bevarandestatus på minst 870 individer.

Under årets jakt har flest lodjur fällts i Gävleborg (30 av 30 tilldelade), följt av Östergötland (25 av 28 tilldelade) och Kalmar (25 av 32 tilldelade).

Årets ovanligt stora lodjursjakt har mött kritik.

– Skadorna orsakade av lodjur i södra och mellersta Sverige är inte av sådan omfattning att vi tycker att det finns fog för licensjakt i de delarna av landet, sade Benny Gäfvert, rovdjursexpert på WWF, i en tidigare intervju med TT.

Miljöorganisationen ifrågasätter även om det undantag som görs för jakten är förenligt med EU:s art- och habitatdirektiv.

FRÅN FÖRSTASIDAN