Rekordmånga svenskar smittades med legionella

Rekordmånga svenskar smittades med legionella

Anders Humlebo
Förra året insjuknade rekordmånga svenskar i legionellainfektion – 216 personer. Det största utbrottet, med totalt fyra insjuknade, orsakades av en elektrisk värmekamin på ett hotell.
Orsakerna bakom den uppåtgående trenden är okända.

Ladda ner Hänts nya app här - nöje och nyheter utan betalväggar!

– Det är så många faktorer som kan påverka, så det blir väldigt spekulativt, säger Caroline Schönning, utredare på Folkhälsomyndigheten.

I snitt har antalet insjuknade som smittats i Sverige ökat med sju procent per år sedan 2013.

Legionellabakterien finns i jord och vattensamlingar och kan, om de får chansen, växa till sig i vattenledningar. Människor kan smittas genom inandning av aerosoler, till exempel i duschen eller bubbelbadet.

Kan vara livsfarlig

Jämfört med många andra sjukdomar kan 216 insjuknade i legionellainfektion 2022 tyckas vara en liten siffra, men infektionen kan vara livsfarlig.

– Enligt litteraturen är det 5–20 procent som avlider. Men med det sagt är det många äldre som drabbas och många som blir smittade har andra underliggande sjukdomar. Det kan vara svårt att avgöra vad det var som gjorde att man avled, säger Caroline Schönning.

Av dem som smittades förra året var nio av tio 50 år eller äldre. Allra störst risk att smittas av legionella löper de som är 80 plus: 26 procent av de insjuknade 2022 tillhörde den åldersgruppen. Ingen person under 20 smittades.

I sin årssammanställning konstaterar Folkhälsomyndigheten att drygt 80 procent av de som insjuknade hade smittats i Sverige. Under pandemin var det på grund av minskat resande ännu färre utlandsfall.

Ålder och klimat

Även på EU-nivå ökar antalet legionellainfektioner och den stora frågan är varför.

– På sikt tänker man att ett varmare klimat kan innebära att risken för tillväxt av legionella i vattenledningar ökar, säger Caroline Schönning.

Att befolkningen blir allt äldre kan också påverka, eftersom risken att insjukna ökar med stigande ålder. Kanske kan statistiken också påverkas av en ökande medvetenhet om legionella.

– I grunden är det olyckliga sammanträffanden som avgör om en person ska råka exponeras för legionella via till exempel en dusch och vara mottaglig och sedan insjukna. Det beror också på immunsystemet på individnivå.

FRÅN FÖRSTASIDAN