Pressträff om Mats Löfving "direkt kränkande"

01 jun, 2023 
https://image.hant.se/image.hant.se.jpg?imageId=9118290&x=0&y=0&cropw=100&croph=100&width=1318&height=687TT Nyheter
Rikspolischefen Anders Thornberg, tidigare regionpolischefen Mats Löfving, Linda Staaf, tidigare underrättelsechef på Noa, och polisens externa utredare Runar Viksten.
Polismyndighetens hantering av händelserna som ledde fram till den tidigare polischefen Mats Löfvings död präglades av allvarliga brister och bidrog sannolikt till att förvärra hans hälsotillstånd.
Enligt polisens nationella skyddsombud var presskonferensen om Löfving "en offentlig förödmjukelse".
Annons

Ladda ner Hänts nya app här - nöje och nyheter utan betalväggar!

Stockholms tidigare regionpolischef Mats Löfving hittades död i sitt hem på kvällen den 22 februari.

Tidigare samma dag höll polisens särskilda utredare Runar Viksten en presskonferens där han slog fast att Löfving varit jävig i flera beslut rörande Noa:s tidigare underrättelsechef Linda Staaf, med vilken han påstås ha haft en relation. Viksten föreslog också att rikspolischefen skulle överväga att avskeda Löfving.

Polisens egen utredning, som skickades in till Arbetsmiljöverket förra veckan, kom fram till att presskonferensen avvek från det normala och innebar att "ofördelaktiga omdömen" om Löfving exponerades.

I en egen inlaga till Arbetsmiljöverket kommenterar nu polisens nationella huvudskyddsombud utredningen och pekar på flera brister i hanteringen av personalärendet kopplat till Mats Löfving.

Otillräcklig riskbedömning

Polisen anses ha brustit i att samverka med skyddsombuden för att identifiera arbetsmiljörisker och vidta lämpliga åtgärder för att förebygga Löfvings ohälsa. Vidare anses man inte ha gjort tillräckliga riskbedömningar inför beslutet att presentera utredningens slutsatser på en presskonferens.

Annons

Presskonferensen pekas ut som den händelse som fick "störst betydelse för den tragiska utgången med Mats Löfvings bortgång" och kritiseras för att ha innehållit uppgifter som var "direkt kränkande" för Löfving och andra inblandade.

Uppmaningen till rikspolischefen att överväga att sparka Mats Löfving var enligt ombuden "inget annat än en offentlig förödmjukelse som med största sannolikhet träffade Mats Löfving personligen väldigt hårt och förvärrade hans hälsotillstånd dramatiskt".

Lämnades utanför

Patrik Danielsson, ett av två nationella huvudskyddsombud, säger i ett pressmeddelande att inlagan visar på stora brister i polisens arbete och rikspolischef Anders Thornbergs arbetsmiljöansvar.

Skyddsombuden är även kritiska till att de inte bjöds in att delta vid möten och intervjuer som genomfördes inom ramen för polisens internutredning.

"Vi kan därför inte heller vidimera att intervjuerna faktiskt har genomförts", skriver man och konstaterar att myndighetens samverkan med skyddsombuden varit "obefintlig".

Annons

"Ska aldrig upprepas"

Även Polisförbundets ordförande Katharina von Sydow pekar ut presskonferensen som ett "mycket allvarligt" snedsteg. Hon kräver att rikspolischef Anders Thornberg garanterar att något liknande inte kommer att ske igen.

TT: Anser du att Polismyndigheten bär ansvaret för Mats Löfvings död?

– Ur ett mänskligt perspektiv kan man säga att självklart påverkar det en människa att råka ut för detta, men jag varken kan eller vill uttala mig om i vilken utsträckning det ledde till hans död. Däremot avviker hanteringen helt från hur vi brukar hantera det, och jag är mycket mån om att det aldrig ska upprepas.

TT har sökt Anders Thornberg som avböjer att kommentera.

Rättad: I en tidigare version uppgavs fel avsändare för inlagan till Arbetsmiljöverket.

Annons