Polishärvan: Utredarens slutsatser i punktform

Polishärvan: Utredarens slutsatser i punktform

Utredaren Runar Viksten.

Jonas Ekströmer/TT
Den uppmärksammade polishärvan har nått sin ände i form av utredare Runar Vikstens slutsatser. Här är en sammanfattning av Vikstens bedömningar.

Ladda ner Hänts nya app här - nöje och nyheter utan betalväggar!

1. Tillsättningen av Linda Staaf som underrättelsechef vid NOA:

"Jag har inte hittat några konstigheter i rekryteringsförfarandet och ingenting motsäger att Linda Staaf var den mest lämpade för tjänsten."

2. Beslutet att höja Linda Staafs lön:

"Motiven för beslutet stämmer", skriver Viksten. Men tillägger: "Däremot står det för mig klart att Mats Löfving vid tidpunkten för beslutet var jävig och därför inte borde ha fattat beslutet."

3. Beslutet av förlänga Linda Staafs chefsförordnande:

"Sammantaget kan jag inte finna annat än att det varit motiverat att förlänga Linda Staafs förordnande. Däremot står klart också i detta fall att Mats Löfving inte borde ha fattat beslutet på grund av jäv."

4. Beslutet att tilldela Linda Staaf tjänstevapen:

"... har varit förenligt med gällande regelverk. På samma sätt som beträffande de tidigare nämnda besluten anser jag att Mats Löfving på grund av jäv inte borde ha fattat beslutet."

5. Beslutet av Mats Löfving i fråga om bisyssla rörande Linda Staafs författarskap:

"Jag har inte funnit att beslutet är felaktigt i sak", skriver Viksten, men fortsätter: "... mycket talar för att beslut i fråga om bisysslor är att hänföra till myndighetsutövning. Eftersom Mats Löfving, enligt min uppfattning, även vid detta beslut varit jävig uppkommer fråga om ansvar för brottet tjänstefel. Att pröva det ligger, som jag nämnt, utanför min behörighet."

6. Hanteringen av anmälan mot Mats Löfving gällande misshandel:

"Jag har pratat med samtliga aktörer i ärendet och delar Polismyndighetens uppfattning att det inte funnits anledning att gå vidare med ärendet arbetsrättsligt."

7. Hanteringen av anmälan mot Mats Löfving för tjänstefel:

Viksten skriver att han inte kan finna Polismyndighetens beslut att avskriva ärendena som felaktiga.

"Jag har även beaktat att polisanmälan torde vara den mest kraftfulla åtgärd en arbetsgivare kan vidta vid misstanke om att en arbetstagare begått misstänkt brottsliga handlingar mot en annan arbetstagare", skriver han vidare.

8. Mats Löfvings ledarskap – bedömning och konsekvenser:

"... de brister som kan läggas Mats Löfving till last är så allvarliga att det måste sättas i fråga om han är lämpad för ledarskapsuppgifter inom Polismyndigheten. Jag anser därför att rikspolischefen har att överväga åtgärder för att skilja Mats Löfving från hans anställning eller åtminstone att skilja honom från hans befattning som chef."

9. Har Polismyndigheten följt riktlinjerna för medarbetarskydd och åtgärder vid kränkande särbehandling:

"Jag anser att Polismyndigheten vidtagit adekvata och tillräckliga åtgärder."

10. Har rikspolischefen gjort vad som kan krävas?

Viksten skriver att han anser att de åtgärder som rikspolischef Anders Thornberg tog efter de uppgifter han fått "varit de mest ändamålsenliga".

FRÅN FÖRSTASIDAN