Oro kan ha lett till färre bebisar

Oro kan ha lett till färre bebisar

Det har inte fötts så få barn i Sverige som det gjorde 2022 sedan 2005. Arkivbild.

Henrik Montgomery/TT
Förra året dippade antalet födda barn i Sverige rejält. Samma mönster syns i nästan alla världens rikare länder.
Oro för framtiden och ändrade värderingar kan enligt forskare vara två av orsakerna till att färre barn föds.

Ladda ner Hänts nya app här - nöje och nyheter utan betalväggar!

Inte sedan 2005 har det fötts så få barn i Sverige som förra året, visar nya siffror från Statistiska centralbyrån (SCB).

I 22 kommuner och två län var antalet födda det lägsta på över 54 år.

– Vi är vana vid att barnafödandet går upp och ner i Sverige. Men att det sjönk så mycket 2022 är lite oväntat. Det är en större förändring än man ser i vanliga fall, säger Martin Kolk, docent i demografi vid Stockholms universitet och Institutet för framtidsstudier.

Historiskt brukar barnafödandet gå hand i hand med den ekonomiska konjunkturen. Vi såg en kraftig nedgång i samband med finanskrisen på 1990-talet och även en minskning efter krisen 2008.

Men de senaste tio åren har varit en stark ekonomisk period – samtidigt som barnafödandet legat lågt.

– Den ekonomiska konjunkturen de senaste 10–15 åren kan inte enkelt förklara de här mönstren, säger Martin Kolk.

Ingen konsensus

Samma mönster syns inte bara i Sverige. Barnafödandet går ner i nästan alla höginkomstländer i hela världen – USA, de flesta europeiska länderna och Östasien.

Det finns ingen konsensus inom forskarvärlden vad nedgången beror på. I den här typen av länder kan människor i hög grad själva planera och styra hur många barn de vill ha. Det gör att kulturella faktorer kan vara en del av förklaringen enligt vissa forskare.

– Vi vet att folk har valt att ha färre barn, det är det som data visar. Det beror sannolikt på någon värderingsförändring som är relaterad till hur många barn personer vill ha, säger Martin Kolk.

Uppskjutet födande?

Andra forskare tror även att en ökad oro för framtiden kan ligga bakom att färre väljer bebisar ser dagens ljus.

– Vissa personer kanske är oroliga över klimatförändringar, andra kanske är oroliga för politiska förändringar eller geopolitiska trender. Men man vet inte om det är det här som kan förklara nedgången, säger Martin Kolk.

Han är dock inte säker på att dagens nedåtgående trend håller i sig i Sverige.

– Om jag skulle behöva spekulera skulle jag tro att barnafödandet kommer att vara något högre fem år in i framtiden. Det skulle bero på att de som inte har barn de här åren skjuter upp det några år in i framtiden. Så har mönstret sett ut i Sverige historiskt.

FRÅN FÖRSTASIDAN