Ny terrorlag kan slå mot PKK

01 jun, 2023 
https://image.hant.se/image.hant.se?imageId=9118290&x=0&y=0&cropw=100&croph=100&width=1318&height=687TT Nyheter
Turkiet har reagerat på PKK-flaggor och "terrorister" på svenska gator. Arkivbild.Johan Nilsson/TT
Turkiet har kritiserat svenska myndigheter för flathet mot terrorister.
Nu träder den nya lagen som förbjuder deltagande i terroristorganisation i kraft – och justitieminister Gunnar Strömmer (M) tror att den kan slå mot PKK-anhängare i Sverige.
Annons

Ladda ner Hänts nya app här - nöje och nyheter utan betalväggar!

– PKK är en terrorklassad organisation och det är klart att aktiviteter som den organisationen utför på svensk mark eller som är ägnade att främja eller stödja den – det får vi nu effektivare verktyg att komma åt, säger Gunnar Strömmer.

Han betonar samtidigt att lagen tar inte sikte på en specifik terrorgrupp eller organisation.

Det viktiga är att Sverige nu täpper till de luckor som funnits i den svenska terrorlagstiftningen, enligt Strömmer.

– Det är utomordentligt viktigt att vi får en lagstiftning som är i linje med den som finns i våra nordiska grannländer.

Förhöjt terrorhot

Så sent som i tisdags kritiserade Turkiet återigen svenska myndigheter för slapphet mot PKK. Detta efter en ny protestaktion av Rojavakommittéerna där PKK:s flagga projicerades mot riksdagshuset.

"Det är helt oacceptabelt att PKK-terrorister fortsätter härja fritt i Sverige", skrev Fahrettin Altun, Erdogans kommunikationschef, på Twitter.

Annons

Den nya terrorlagen, som träder i kraft på torsdagen, betyder att det nu blir straffbart att "främja, stärka eller understödja" en terroristorganisation. I detta ingår till exempel att anordna aktiviteter, ta hand om utrustning, sätta upp läger, ordna möteslokaler, administrera bostäder, passa barn, laga mat eller ansvara för transporter. Det blir också straffbart att finansiera deltagande i en sådan organisation.

– För att kunna straffas för terroristbrott måste man hittills ha varit involverad på ett eller annat sätt i själva terrorbrottet. Nu breddar vi kriminaliseringen, säger Strömmer.

TT: Är det många som stödjer terrorgrupper i Sverige som man hittills inte kommit åt?

– Man kan i alla fall konstatera att vi behöver rusta oss för att på ett kraftfullt sätt kunna möta det förhöjda terrorhot som riktats mot Sverige sedan ett antal år tillbaka.

"Fullföljer enligt plan"

Lagen har arbetats fram under sex år. Initiativet väcktes efter terrordådet på Drottninggatan 2017, men i dag är frågan främst aktualiserad kopplat till Sveriges Natoprocess, som Turkiet blockerar.

Annons

Turkiet har vid upprepade tillfällen ställt krav på Sverige att utvisa och utlämna personer som landet anser vara terrorister. Om den nya terrorlagen kan leda till fler utvisningar av PKK-anhängare svarar inte Strömmer på.

– Lagstiftningen tar sikte på att lagföra, vad det sedan kommer att betyda konkret i det enskilda fallet blir en fråga för rättstillämpningen.

TT: Kommer den nya terrorlagen få Turkiet att ratificera Sveriges Natoansökan?

– Jag kan konstatera att i den överenskommelse vi ingick med Finland och Turkiet förra sommaren är bekämpningen av terrorism en viktig del. Vi åtar oss att få på plats en lagstiftning som redan finns i andra nordiska grannländer, inklusive Finland. Nu fullföljer vi det enligt plan.

Annons