Ny jaktmyndighet ska utredas

Ny jaktmyndighet ska utredas

Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD) presenterade nyheten på regeringens sommarfika.

Ali Lorestani/TT
Regeringen och SD vill ha en ny jakt- och viltvårdsmyndighet.
– Vi förenklar utövandet av jakt, säger landsbygdsminister Peter Kullgren (KD).

Ladda ner Hänts nya app här - nöje och nyheter utan betalväggar!

Regeringen beslutade på torsdagen att tillsätta en utredning om den nya myndigheten.

Tanken är att jakt- och viltvårdsmyndigheten ska ansvara för viltförvaltningen på nationell nivå. Det ska även utredas om vapentillstånd och tillsyn och tillståndsprövning för skjutbanor ska flyttas dit.

Regeringen och Sverigedemokraterna är överens om punkten i Tidöavtalet.

I dag sker hanteringen av jakt- och viltvårdsfrågor på en rad myndigheter: Naturvårdsverket, polisen, länsstyrelserna, Jordbruksverket, Skogsstyrelsen och Havs- och vattenmyndigheten.

– Utredningen ska ta ställning till vilka uppgifter och mandat som kan föras över till en ny jakt- och viltvårdsmyndighet, säger Kullgren.

Jakten är viktig både för att begränsa de skador som viltet kan åsamka på skog och natur, och ur ett trafiksäkerhetsperspektiv där viltskadorna än så länge är för höga, enligt landsbygdsministern.

– Men också kring de stora rovdjuren som behöver förvaltas på ett effektivt sätt.

Utredningen ska redovisas senast den 1 januari 2025.

FRÅN FÖRSTASIDAN