Miljoner till forskning om framtidens hot

Miljoner till forskning om framtidens hot

Fredrik Sandberg/TT
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) lägger 20 miljoner kronor till forskning om att identifiera de hot och risker som ligger längre fram i tiden.

Ladda ner Hänts nya app här - nöje och nyheter utan betalväggar!

Linda H Staaf: ”Jag är nöjd med utredningen”
0:31

Efter reklamen: Linda H Staaf: ”Jag är nöjd med utredningen”

(0:31)

Slå på ljud

Säkerhetsläget i omvärlden har försämrats, nya hot mot samhället ruvar inom bredare fält än tidigare samtidigt som världen är i snabb förändring. Nu lägger Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 20 miljoner kronor till forskning om att identifiera de hot och risker som ligger längre fram i tiden.

MSB skriver i ett pressmeddelande att hotanalyser ofta görs utifrån hur samhället ser ut i dag. Men utvecklingen är snabb och nya risker och hot kan uppstå som kanske inte är kända ännu. Därför bjuder myndigheten in till att söka forskningsmedel inom området.

"För att samhället ska kunna möta framtidens hot och risker på ett effektivt sätt behöver vi ta fram metoder och system som kan bidra till att upptäcka, avvärja och hantera dem", säger Monica Svantesson, ansvarig för forskningsutlysningen på MSB.

Utlysningens första steg, en intresseanmälan, är öppen från den 22 februari till den 5 april.

FOTO: TT

FRÅN FÖRSTASIDAN