Många kommuner saknar insatser mot självmord

Många kommuner saknar insatser mot självmord

Många kommuner har knappt påbörjat ett suicidpreventivt arbete menar Suicide Zero. Arkivbild.

isabell Höjman/TT
Under en stundande lågkonjunktur riskerar självmorden att öka, befarar Suicide Zero.
Samtidigt saknar en stor majoritet av Sveriges kommuner fortfarande viktiga förebyggande insatser.

Ladda ner Hänts nya app här - nöje och nyheter utan betalväggar!

Kommunerna har en viktig roll i arbetet med att förebygga självmord, men Suicide Zeros senaste kommunbarometer visar att mycket arbete återstår.

– Den övergripande bilden är ungefär samma som förra året, att kommunerna inte i tillräcklig utsträckning prioriterar arbetet med att förebygga självmord. Det är för många kommuner som inte har kommit igång, säger Suicide Zeros generalsekreterare Rickard Bracken.

Det är andra gången Suicide Zero genomför undersökningen.

Av de 232 kommuner som svarat på den enkät som skickats ut bedöms enbart 14 ha tillräckliga insatser för att förhindra självmord, fyra fler än förra året.

Rickard Bracken konstaterar att det ändå skett en viss positiv utveckling. Till exempel har fler kommuner tillsatt en samordnare med ett helhetsansvar över det förebyggande arbetet.

– Man utbildar även personal i större utsträckning och fler jobbar med förebyggande insatser i skolorna, vilket är väldigt bra, säger Rickard Bracken.

Stöd till utsatta

Bara tre av tio kommuner har infört särskilda åtgärder med anledningen av oron i omvärlden och det försämrade ekonomiska läget.

Suicide Zero befarar att självmordstalen riskerar att öka i en stundande lågkonjunktur. Enligt Rickard Bracken behövs flera stödåtgärder eftersom en ekonomisk kris oftast slår hårdare mot grupper som redan befinner sig i en utsatt position.

– Det handlar till exempel om hjälp för skuldrådgivning, hjälp med att behålla kvar bostaden i fall den är hotad och man inte har råd att bo kvar och betala hyran. De typerna av insatser är väldigt viktiga, säger han.

Uddlös nollvision

Varje år tar ungefär 1 500 personer i Sverige sitt liv. 2008 fattade riksdagen beslut om en övergripande nollvision när det gäller självmord, men trots initiativet har självmordstalen inte sjunkit sedan dess.

Rickard Bracken kallar visionen uddlös och efterfrågar en tydlig strategi och mer resurser för att självmordstalen ska börja dala.

– För att självmorden ska minska krävs det att hela samhället arbetar med den här frågan. Det räcker inte med hälso- och sjukvården, kommunernas förebyggande arbete är väldigt viktigt, säger han.

– Vi behöver också en kunskap i befolkningen kring hur man kan möta en människa i en psykisk kris, hur man kan fråga någon man är orolig för och lotsa en vidare till hjälp och stöd om det behövs. Det här är en fråga som kräver hela samhällets engagemang.

FRÅN FÖRSTASIDAN