Lika flamingor leka bäst

Lika flamingor leka bäst

Karibiska flamingor i våtmarksreservatet Slimbridge i Storbritannien.

Paul Rose, University of Exeter
Det blir en likasinnad kompis om flamingon själv får välja. När forskare har observerat den rosa fågeln visar det sig att individer med liknande personlighet tyr sig till varandra.

Ladda ner Hänts nya app här - nöje och nyheter utan betalväggar!

Forskarna bakom studien har tidigare sett att flamingor som lever i flock hänger ihop i mindre kompisgäng inom flocken.

Nu har de ägnat tid åt att observera karibiska flamingor och chileflamingor och kommit fram till att det finns tydliga strukturer för hur dessa kompisgäng är uppbyggda.

Flamingorna som studerats lever i våtmarksreservatet Slimbridge i brittiska Gloucestershire. Forskarna kartlade hur fåglarna rörde och betedde sig genom att regelbundet fotografera dem och sedan analysera bilderna.

Modiga söker modiga

De kunde då konstatera att modiga och mer aggressiva fåglar söker sig till varandra och fåglar med en mer undergiven karaktär tillbringade mer tid med andra undergivna.

Flamingornas ”personlighet” bedömdes utifrån hur aggressiva de var och hur pass intresserade de var av att upptäcka nya saker.

Forskarna, vars resultat publiceras i Scientific Reports, såg att de mer aggressiva individerna ofta hamnade i bråk med varandra och ägnade mer tid åt att försöka dominera varandra.

Bråkar ofta

Flamingor är kända för att ofta bråka med varandra. Men enligt Fionnuala McCully, forskare vid universitetet i Liverpool som bidragit till studien, är det inte så enkelt att de mer undergivna flamingorna är längre ner i hierarkin. Det tycks enligt henne handla om att de har olika uppgifter i flocken.

Det fanns också viss skillnad mellan de olika flamingosorterna. Bland de karibiska tycktes lika ålder vara viktigt för hur individerna hängde ihop medan de chilenska umgicks oberoende av ålder.

Forskarna menar att studien bland annat kan bidra till hur man organiserar och planerar miljöer där flamingor lever.

FRÅN FÖRSTASIDAN