JK: Inget skadestånd efter svininfluensavaccin

JK: Inget skadestånd efter svininfluensavaccin

Justitiekansler Mari Heidenborg. Arkivbild.

Erik Simander/TT
Staten är inte skadeståndsskyldig till de personer som drabbats av narkolepsi efter att ha tagit svininfluensavaccinet 2009.
Den bedömningen gör Justitiekanslern, rapporterar Dagens Juridik.

Ladda ner Hänts nya app här - nöje och nyheter utan betalväggar!

Omkring 500 personer som drabbats av narkolepsi och 1 500 av deras anhöriga krävde sammanlagt 363 miljoner kronor i skadestånd i anmälan mot staten till justitiekanslern (JK).

Narkolepsi är en neurologisk sjukdom som innebär att hjärnan inte kan styra över vakenhet och sömn. Den orsakar stor trötthet och går inte heller att bota.

"Felaktiga lugnande besked"

Skadeståndsanspråket baserades på att svenska staten ska ha brutit mot artikel 8 i Europakonventionen där det står att staterna har en förpliktelse att vidta åtgärder för att skydda den enskildas privat- och familjeliv.

Dessutom fördes det fram krav på en lag som inför framtida pandemier tydliggör statens skyldigheter vid en massvaccinering.

I skrivelsen påpekades också att staten lämnade "felaktiga lugnande besked om vaccinets ofarlighet".

Inte överträtt rättigheter

Men nu har skadeståndskravet fått avslag. JK skriver i sitt beslut att det inte har funnits någon skyldighet för staten att informera om den då okända förhöjda risken att drabbas av narkolepsi efter vaccinationen. Inte heller om den inom EU etablerade testprocedur som föregick godkännandet av vaccinet.

"Staten har därför inte överträtt några rättigheter. Mot den bakgrunden har Justitiekanslern avslagit sökandenas anspråk, utan att därigenom ta ställning till frågor om preskription och om de anhöriga i och för sig skulle kunna ses som skadelidande i konventionens mening", skriver myndigheten på sin hemsida.

Personer som har fått sambandet mellan svininfluensavaccinet och narkolepsi godkänt har rätt till ersättning från Läkemedelsförsäkringen. Taket i försäkringen är 10 miljoner kronor för varje drabbad.

FRÅN FÖRSTASIDAN