Högvaktens hjälmar huvudvärk för facket

Högvaktens hjälmar huvudvärk för facket

Duger Beridna högvaktens paradhjälmar som skydd? Nu ska Arbetsmiljöverket ta ställning. Arkivbild.

Claudio Bresciani/TT
Beridna högvaktens hjälmar har sett likadana ut i mer än hundra år. Men ger de samma skydd som en riktig ridhjälm? Oklart, säger facket som nu tar frågan till Arbetsmiljöverket.

Ladda ner Hänts nya app här - nöje och nyheter utan betalväggar!

Just nu ligger en begäran om föreläggande eller förbud hos Arbetsmiljöverket angående paradhjälmen som används vid de beridna vaktparaderna. Hjälmen är baserad på en modell från 1800-talet och vid incidenter där den fallit i marken har den blivit deformerad – något som väckt frågor om hur effektiv den är som skydd.

– Vi har under lång tid tvivlat på hur skyddande paradhjälmen är vid en olycka där ryttare kastas av och fallet blir olyckligt, säger Andreas Lundin, Försvarsförbundets skyddsombud för musikkåren.

Utsatt yrke

Frågan har diskuterats ända sedan 2012. Under tiden har trafiksituationen i Stockholm blivit stökigare och hästarna är inte lika lugna i dag som de varit tidigare, förklarar Andreas Lundin.

– Att rida häst genom Stockholm med fasadbyggen, spårvagnar, motorcyklar och bilar är ett utsatt yrke. Det kan lätt uppstå farliga situationer snabbt och oväntat. Att då kunna få ha säkerheten av en ordentlig och säkerhetstestad ridhjälm är det minsta man kan önska sig.

Det finns inga lagkrav på att ha hjälm när man rider, det musikkåren vill är att Arbetsmiljöverket tar ställning till arbetssituationen – om man kan begära att få ha en säkerhetsklassad ridhjälm när man rider bland bilar och människor i stadsmiljö.

– Vi har inte kompetensen på musikkårens sida att bedöma säkerheten och arbetsgivaren har inga relevanta tester i och med att det inte anses vara en hjälm utan en uniformsdetalj. Om Arbetsmiljöverket säger att det skulle behöva vara en hjälm då är inte den som används i dag aktuell.

Känslomässiga band

Han betonar att musikkåren är beredd att rida parad genom staden alla planerade dagar.

– Men skulle det vara så att det efter Arbetsmiljöverkets uttalande behövs en säkerhetstestad ridhjälm, då är det vad vi har att förhålla oss till.

Andreas Lundin har full förståelse för att många har känslomässiga band till uniformen och vill att den ska se ut som den alltid har gjort.

– Det vi helst skulle vilja är att ha en ridhjälm som ser ut som den traditionella hjälmen, men då är det något som behöver utvecklas. Vi hoppas givetvis på att detta ska lösa sig så snabbt som möjligt. Säkerheten måste vara prioriterad.

Rättad: I en tidigare version framgick inte att det är Livgardets livskvadron som genomför de beridna vaktparaderna.

FRÅN FÖRSTASIDAN