HD river upp dom om påskupplopp

02 jun, 2023 
https://image.hant.se/image.hant.se.jpg?imageId=9118290&x=0&y=0&cropw=100&croph=100&width=1318&height=687TT Nyheter
Polisbussar i brand i samband med förra årets påskupplopp i Sveaparken i Örebro. Arkivbild.
I mars sänkte Högsta domstolen straffet för två personer som dömts för grovt blåljussabotage i samband med påskupploppen.
Av "starka rättviseskäl" skickar HD nu tillbaka ett liknande mål till hovrätten för ny prövning.
Annons

Ladda ner Hänts nya app här - nöje och nyheter utan betalväggar!

Målet rör fyra personer som i hovrätten dömdes till fleråriga fängelsestraff för bland annat grovt sabotage mot blåljusverksamhet i samband med förra årets påskupplopp i Örebro.

Männen överklagade till HD, som nu river upp domen och återvisar målet till hovrätten för ny prövning. Domstolen hänvisar i sitt beslut till en historisk HD-dom från i mars där två män fick sänkta fängelsestraff.

Enligt hovrätten hade de två männen, tillsammans och i samförstånd med övriga deltagare i upploppet, angripit och stört polisens verksamhet. Men enligt HD kunde de inte hållas ansvariga för vad andra personer gjort sig skyldiga till under upploppet.

I det nu aktuella målet anser HD att "starka rättviseskäl" talar för att de tilltalade bör få en ny prövning i ljuset av det vägledande utslaget i mars.

"Högsta domstolen beviljar därför prövningstillstånd och beslutar, med beaktande av framför allt domstolens roll som prejudikatinstans, att den förnyade prövningen ska göras i hovrätten", skriver HD i ett pressmeddelande.

Rättad: I en tidigare version fanns en felaktig uppgift om antalet personer som målet berör.

Annons